Jubileuszowe Dziękczynienie

Dnia 11 września br. w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze, dyrekcja, nauczyciele, uczniowie klas pierwszych oraz kilku uczniów klas starszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego SPSK im. Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie uczestniczyło w comiesięcznym nocnym czuwaniu archidiecezji częstochowskiej…

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Szanowni Rodzice, w roku szkolnym 2020/2021 uczniowie naszej szkoły mają możliwość skorzystania z ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w Towarzystwie AVIVA. Każdy z rodziców może dokonać indywidualnego wyboru jednego, spośród sześciu wariantów ubezpieczenia. Ubezpieczenia można dokonać w formie elektronicznej lub tradycyjnej. Preferowany sposób zawarcia umowy to wersja elektroniczna ubezpieczenia online. Oferta, dostępna jest na naszej stronie…