Wychowawcy klas w liceum w roku szkolnym 2019/2020
Liceum czteroletnie (po szkole podstawowej)

  • I A – p. Joanna Kępa

  • I B – p. Anna Łyczko

  • I CD – p. Krzysztof Ułamek


Liceum trzyletnie (po gimnazjum)

  • I AD – p. Anna Nita

  • I B – p. Ewa Szczepanik

  • II ACD – p. Aleksandra Nowicka

  • II B– p. Barbara Nalewajka

  • III A – p. Joanna Będkowska

  • III BCD – Justyna Niska


Przydział nauczycieli do klas w liceum w roku szkolnym 2019/2020

klasa I A P

PRZEDMIOT NAUCZYCIEL
Wychowawca Joanna Kępa
WDŻR Robert Jaczyński
Religia Ks. Norbert Tomczyk
Język polski Dagmara Karoń
Język angielski Aleksandra Nowicka / Joanna Kępa / Aleksandra Jackowska
Język niemiecki Barbara Borzuchowska – Stępień / Barbara Nalewajka
Język francuski Małgorzata Szeląg
Muzyka Jadwiga Pawlik
Historia Joanna Będkowska
Wiedza o społeczeństwie Joanna Będkowska
Biologia Renata Stencel
Chemia Anna Łyczko
Fizyka Krzysztof Ułamek
Matematyka Anna Nita
Informatyka Krzysztof Ułamek
Geografia Izabela Suchańska
EDB Janusz  Frej
Wychowanie fizyczne Anna Weran / Marek Ciuk / Marcin Nikonowicz / Piotr Ruszel

klasa I B P

PRZEDMIOT NAUCZYCIEL
Wychowawca Anna Łyczko
WDŻR Robert Jaczyński
Religia Ks. Norbert Tomczyk
Język polski Justyna Niska
Język angielski Aleksandra Nowicka / Joanna Kępa/ Aleksandra Jackowska
Język niemiecki Barbara Borzuchowska – Stępień/ Barbara Nalewajka
Język francuski Małgorzata Szeląg
Muzyka Jadwiga Pawlik
Historia Joanna Będkowska
Wiedza o społeczeństwie Joanna Będkowska
Biologia Renata Stencel
Chemia Anna Łyczko
Fizyka Krzysztof Ułamek
Matematyka Ewa Szczepanik/ Anna Nita
Informatyka Krzysztof Ułamek
Geografia Izabela Suchańska
EDB Janusz  Frej
Wychowanie fizyczne Anna Weran/Marek Ciuk/Marcin Nikonowicz/Piotr Ruszel

klasa I CD P

PRZEDMIOT NAUCZYCIEL
Wychowawca Krzysztof Ułamek
WDŻR Robert Jaczyński
Religia Ks. Norbert Tomczyk
Język polski Justyna Niska
Język angielski Aleksandra Nowicka / Joanna Kępa/ Aleksandra Jackowska
Język niemiecki Barbara Borzuchowska – Stępień/ Barbara Nalewajka
Język francuski Małgorzata Szeląg
Muzyka Jadwiga Pawlik
Historia Joanna Będkowska
Wiedza o społeczeństwie Joanna Będkowska
Biologia Renata Stencel
Chemia Anna Łyczko
Fizyka Krzysztof Ułamek
Matematyka Anna Nita /Ewa Szczepanik
Informatyka Krzysztof Ułamek
Geografia Izabela Suchańska
EDB Janusz  Frej
Wychowanie fizyczne Anna Weran/Marek Ciuk/Marcin Nikonowicz/Piotr Ruszel

klasa I AD G

PRZEDMIOT NAUCZYCIEL
Wychowawca Anna Nita
WDŻR Robert Jaczyński
Religia Ks. Norbert Tomczyk
Język polski Dagmara Karoń IAG/ Leszek Szeląg I D G
Język angielski Aleksandra Nowicka / Joanna Kępa/ Aleksandra Jackowska
Język niemiecki Barbara Borzuchowska – Stępień/ Barbara Nalewajka
Język francuski Małgorzata Szeląg
WOK Leszek Szeląg
Historia Joanna Będkowska I A G/ Grzegorz Nawrocki I D G
Wiedza o społeczeństwie Joanna Będkowska
Podstawy przedsiębiorczości Barbara Borzuchowska – Stępień
Biologia Renata Stencel
Chemia Anna Łyczko
Fizyka Krzysztof Ułamek
Matematyka Anna Nita
Informatyka Krzysztof Ułamek
Geografia Izabela Suchańska
EDB Janusz  Frej
Wychowanie fizyczne Anna Weran/Marek Ciuk/Marcin Nikonowicz/Piotr Ruszel
Laboratorium matematyczno – fizyczne Ewa Szczepanik/ Krzysztof Ułamek

klasa I B G

PRZEDMIOT NAUCZYCIEL
Wychowawca Ewa Szczepanik
WDŻR Robert Jaczyński
Religia Ks. Norbert Tomczyk
Język polski Justyna Niska
Język angielski Aleksandra Nowicka / Joanna Kępa/ Aleksandra Jackowska
Język niemiecki Barbara Borzuchowska – Stępień/ Barbara Nalewajka
Język francuski Małgorzata Szeląg
WOK Leszek Szeląg
Historia Grzegorz Nawrocki
Wiedza o społeczeństwie Joanna Będkowska
Podstawy przedsiębiorczości Barbara Borzuchowska – Stępień
Biologia Renata Stencel
Chemia Anna Łyczko
Fizyka Krzysztof Ułamek
Matematyka Ewa Szczepanik / Anna Nita
Informatyka Krzysztof Ułamek
Geografia Izabela Suchańska
EDB Janusz  Frej
Wychowanie fizyczne Anna Weran/Marek Ciuk/Marcin Nikonowicz/Piotr Ruszel
Laboratorium biologiczno-chemiczne Renata Stencel / Anna Łyczko

klasa II ACD

PRZEDMIOT NAUCZYCIEL
Wychowawca Aleksandra Nowicka
WDŻR Robert Jaczyński
Religia Ks. Norbert Tomczyk
Język polski Justyna Niska II A/ Leszek Szeląg II CD
Język angielski Aleksandra Nowicka / Joanna Kępa/ Aleksandra Jackowska
Język niemiecki Barbara Borzuchowska – Stępień/ Barbara Nalewajka
Język francuski Małgorzata Szeląg
Historia Joanna Będkowska
Wiedza o społeczeństwie Joanna Będkowska
Historia i społeczeństwo Justyna Zawadzka
Fizyka Krzysztof Ułamek
Matematyka Ewa Szczepanik
Informatyka Krzysztof Ułamek
Geografia Izabela Suchańska
Wychowanie fizyczne Anna Weran/Marek Ciuk/Marcin Nikonowicz/Piotr Ruszel
Przyroda Renata Stencel / Anna Łyczko
Ekonomia w praktyce Barbara Borzuchowska – Stępień
Laboratorium matematyczno – fizyczne Ewa Szczepanik/ Krzysztof Ułamek
Podstawy języka łacińskiego Barbara Nalewajka (do wyboru II A)
Podstawy historii sztuki Dorota Berezińska (do wyboru II A)

klasa II B

PRZEDMIOT NAUCZYCIEL
Wychowawca Barbara Nalewajka
WDŻR Robert Jaczyński
Religia Ks. Norbert Tomczyk
Język polski Dagmara Karoń
Język angielski Aleksandra Nowicka / Joanna Kępa/ Aleksandra Jackowska
Język niemiecki Barbara Borzuchowska – Stępień/ Barbara Nalewajka
Język francuski Małgorzata Szeląg
Historia i społeczeństwo Justyna Zawadzka
Biologia Renata Stencel
Chemia Anna Łyczko
Fizyka Krzysztof Ułamek
Matematyka Anna Nita – podst./ Ewa Szczepanik – rozsz.
Wychowanie fizyczne Anna Weran/Marek Ciuk/Marcin Nikonowicz/Piotr Ruszel
Laboratorium biologiczno – chemiczne Renata Stencel/ Anna Łyczko
Podstawy języka łacińskiego Barbara Nalewajka (do wyboru)

klasa III A

PRZEDMIOT NAUCZYCIEL
Wychowawca Joanna Będkowska
Religia ks. Norbert Tomczyk
Język polski Dagmara Karoń
Język angielski Aleksandra Nowicka/ Joanna Kępa/ Aleksandra Jackowska
Język niemiecki Barbara Borzuchowska – Stępień/ Barbara Nalewajka
Język francuski Małgorzata Szeląg
Historia Joanna Będkowska
Wiedza o społeczeństwie Joanna Będkowska
Matematyka Anna Nita
Przyroda Izabela Suchańska / Krzysztof Ułamek
Wychowanie fizyczne A.Weran/ P. Ruszel/Marcin Nikonowicz/Marek Ciuk
Podstawy języka łacińskiego Barbara Nalewajka

klasa III BCD

PRZEDMIOT NAUCZYCIEL
Wychowawca Justyna Niska
Religia ks. Norbert Tomczyk
Język polski Justyna Niska
Język angielski Aleksandra Nowicka/ Joanna Kępa/ Aleksandra Jackowska
Język niemiecki Barbara Borzuchowska – Stępień/ Barbara Nalewajka
Język francuski Małgorzata Szeląg
Historia i społeczeństwo Justyna Zawadzka
Geografia Izabela Suchańska
Biologia Renata Stencel
Chemia Anna Łyczko
Fizyka Krzysztof Ułamek
Matematyka Ewa Szczepanik /Anna Nita
Informatyka Krzysztof Ułamek
Wychowanie fizyczne A.Weran/ P. Ruszel/Marcin Nikonowicz/Marek Ciuk
Podstawy języka łacińskiego Barbara Nalewajka