Przydział nauczycieli do klas
Przydział wychowawstw

I A – p. Justyna Niska

I BCD – p. Barbara Nalewajka

II ABCD – p. Dagmara Karoń

III A/P – p. Joanna Kępa

III B/P – p. Anna Łyczko

III CD/P – p. Krzysztof Ułamek

III AD/G – p. Anna Nita

III B/G – p. Ewa Szczepanik