Wychowawcy klas w liceum w roku szkolnym 2018/2019

  • I ACD – p. Aleksandra Nowicka

  • I B – p. Barbara Nalewajka

  • II A – p. Joanna Będkowska

  • II BCD – p. Justyna Niska

  • III ABCD – p. Renata Stencel


Przydział nauczycieli przedmiotów do klas KLO 2018/2019

KLO - klasa I ACD

PRZEDMIOT NAUCZYCIEL
Wychowawca Aleksandra Nowicka
WDŻR Robert Jaczyński
Religia Ks. Norbert Tomczyk
Język polski Justyna Niska IA/ Anna Blady I CD
Język angielski Aleksandra Nowicka / Joanna Kępa/ Lucyna Magiera
Język niemiecki Barbara Borzuchowska – Stępień/ Barbara Nalewajka
Język francuski Małgorzata Szeląg
WOK Leszek Szeląg
Historia Joanna Będkowska
Wiedza o społeczeństwie Joanna Będkowska
Podstawy przedsiębiorczości Barbara Borzuchowska – Stępień
Biologia Renata Stencel
Chemia Anna Łyczko
Fizyka Krzysztof Ułamek
Matematyka Ewa Szczepanik
informatyka Krzysztof Ułamek
geografia Andrzej Murawski
EDB Janusz  Frej
Wychowanie fizyczne Anna Weran/Marek Ciuk/Marcin Nikonowicz/Piotr Ruszel
Laboratorium matematyczno – fizyczne Ewa Szczepanik/ Krzysztof Ułamek
Warsztaty humanistyczne Anna Blady

KLO - klasa I B

PRZEDMIOT NAUCZYCIEL
Wychowawca Barbara Nalewajka
WDŻR Robert Jaczyński
Religia Ks. Norbert Tomczyk
Język polski Dagmara Karoń
Język angielski Aleksandra Nowicka / Joanna Kępa/ Lucyna Magiera
Język niemiecki Barbara Borzuchowska – Stępień/ Barbara Nalewajka
Język francuski Małgorzata Szeląg
WOK Leszek Szeląg
Historia Joanna Będkowska
Wiedza o społeczeństwie Joanna Będkowska
Podstawy przedsiębiorczości Barbara Borzuchowska – Stępień
Biologia Renata Stencel
Chemia Anna Łyczko
Fizyka Krzysztof Ułamek
Matematyka Anna Nita – podst./ Ewa Szczepanik – rozsz.
informatyka Krzysztof Ułamek
geografia Andrzej Murawski
EDB Janusz Frej
Wychowanie fizyczne Anna Weran/Marek Ciuk/Marcin Nikonowicz/Piotr Ruszel
Laboratorium biologiczno – chemiczne Renata Stencel/ Anna Łyczko

KLO - klasa II A

PRZEDMIOT NAUCZYCIEL
Wychowawca Joanna Będkowska
Religia ks. Norbert Tomczyk
Język polski Anna Blady
Język angielski Aleksandra Nowicka/ Joanna Kępa/ Lucyna Magiera
Język niemiecki Barbara Borzuchowska – Stępień/ Barbara Nalewajka
Język francuski Małgorzata Szeląg
Historia Joanna Będkowska
Wiedza o społeczeństwie Joanna Będkowska
Matematyka Ewa Szczepanik
Przyroda Renata Stencel/ Anna Łyczko
Wychowanie fizyczne A.Weran/ P. Ruszel/Marcin Nikonowicz/Marek Ciuk
Wychowanie do życia w rodzinie Robert Jaczyński
Warsztaty humanistyczne Anna Blady
Podstawy języka łacińskiego Barbara Nalewajka
Podstawy historii sztuki Dorota Berezińska

KLO - klasa II BCD

PRZEDMIOT NAUCZYCIEL
Wychowawca Justyna Niska
Religia ks. Norbert Tomczyk
Język polski Justyna Niska I BCD
Język angielski Aleksandra Nowicka/ Joanna Kępa/ Lucyna Magiera
Język niemiecki Barbara Borzuchowska – Stępień/ Barbara Nalewajka
Język francuski Małgorzata Szeląg
Historia i społeczeństwo Joanna Będkowska
Geografia Andrzej Murawski
Biologia Renata Stencel
Chemia Anna Radecka
Fizyka i astronomia Krzysztof Ułamek
Matematyka Anna Nita
Informatyka Krzysztof Ułamek
Wychowanie fizyczne A.Weran/ P. Ruszel/Marcin Nikonowicz/Marek Ciuk
Wychowanie do życia w rodzinie Robert Jaczyński
Ekonomia w praktyce Barbara Borzuchowska – Stępień
Laboratorium biologiczno – chemiczne Renata Stencel/ Anna Łyczko
Laboratorium matematyczno – fizyczne Ewa Szczepanik/ Krzysztof Ułamek
Podstawy języka łacińskiego Barbara Nalewajka
Geografia w praktyce Andrzej Murawski

KLO - klasa III ABCD

PRZEDMIOT NAUCZYCIEL
Wychowawca Renata Stencel
Religia ks. Norbert Tomczyk
Język polski Justyna Niska III A/ Dagmara Karoń III BCD
Język angielski Joanna Kępa/Aleksandra Nowicka
Język niemiecki Barbara Borzuchowska – Stępień/ Barbara Nalewajka
Język francuski Małgorzata Szeląg
Historia Joanna Będkowska
Wiedza o społeczeństwie Joanna Będkowska
Biologia Renata Stencel
Chemia Anna Łyczko
Fizyka Krzysztof Ułamek
Matematyka Ewa Szczepanik III CD/ Anna Nita IIIAB
informatyka Krzysztof Ułamek
geografia Andrzej Murawski
Wychowanie fizyczne A.Weran/ P. Ruszel/Marcin Nikonowicz/Marek Ciuk
Przyroda Krzysztof Ułamek/ Andrzej Murawski
Historia i społeczeństwo Grzegorz Nawrocki
Podstawy j. łacińskiego Barbara Nalewajka
Podstawy historii sztuki Dorota Berezińska