Przydział nauczycieli do klas
Przydział wychowawców i sal

I A – p. Aleksandra Nowicka – sala 7
I B – p. Anna Nita – sala 6
I CD – p. Andrzej Murawski – sala 11
II A – p. Justyna Niska – sala 8
II BCD – p. Barbara Nalewajka – sala 5
III ABCD – p. Dagmara Karoń – sala 2
IV A – p. Joanna Kępa – sala 9
IV B – p. Anna Łyczko –sala 3
IV CD – p. Krzysztof Ułamek – sala 12