19 maja 1997 roku

J. E. Arcybiskup Metropolita Częstochowski ks. Stanisław Nowak

nadał niepublicznemu Katolickiemu Liceum Ogólnokształcącemu SPSK w Częstochowie

imię MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ.

22 maja 2015 roku

J. E. Arcybiskup Metropolita Częstochowski ks. Wacław Depo

nadał to samo imię

Katolickiemu Gimnazjum SPSK w Częstochowie.

1 września 2017 roku

Katolickie Gimnazjum SPSK im. Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie zostało przekształcone

w publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące SPSK im. Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie

31 sierpnia 2019 roku

Przestało istnieć niepubliczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące SPSK

im. Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie.

Kontynuację tradycji oraz sztandar szkoły przekazano, publicznemu liceum.

W codziennej modlitwie wspólnoty szkolnej oddajemy się w opiekę naszej patronki. Regularnie uczestniczymy w uroczystościach na Jasnej Górze, w pielgrzymce szkół SPSK, wrześniowym czuwaniu modlitewnym, comiesięcznej, dziękczynnej Eucharystii w Kaplicy Matki Bożej. Na Jasnej Górze odbywają się nasze najważniejsze uroczystości szkolne.