Chcesz dołączyć do społeczności naszej szkoły?

Sprawdź terminy i kryteria rekrutacji:

Informacje ogólne

Katolickie Liceum Ogólnokształcące SPSK im. Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie jest bezpłatną szkołą publiczną. Kontynuuje tradycje powstałego w 1990 roku niepublicznego liceum. Jest prowadzone przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich – instytucję kierującą ponad stu szkołami i przedszkolami w Polsce. Katolicki charakter został nadany szkole dekretem Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego. Liceum podlega nadzorowi pedagogicznemu Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Wybrane cele i działania szkoły

 • kształcenie i wychowanie traktowane są jako dwa równorzędne cele („Kształcąc wychowujemy”);
 • dbałość o rozwój młodego człowieka pojmowana jest jako dążenie do jego całościowego rozwoju, nie tylko intelektualnego, ale także w sferze: kulturowej (w tym intelektualnej), duchowej, społecznej, moralnej i fizycznej;
 • podmiotem naszych działań jest nie klasa, grupa ale każdy uczeń z osobna;
 • kameralny klimat szkoły (do 200 osób w szkole) ułatwiający indywidualny kontakt oraz prowadzenie zajęć w małych grupach (od kilku do dwudziestu uczniów na zajęciach kierunkowych);
 • bezpieczne, nieanonimowe środowisko;
 • wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich;
 • budowanie szacunku dla tradycyjnych wartości rodzinnych i patriotycznych;
 • zwiększona liczba godzin przeznaczonych na zajęcia profilowe i maturalne;
 • lektoratowy system nauczania języków obcych;
 • swobodniejszy wybór przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym (zobacz „opis klas” poniżej);
 • organizacja zajęć uzupełniających: laboratorium biologiczno – chemiczne, laboratorium matematyczno – fizyczne, warsztaty humanistyczne, geografia w praktyce, podstawy języka łacińskiego, podstawy historii sztuki, warsztaty w Ojcowskim Parku Narodowym …..;
 • zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania: projekty „Świat na chybił – trafił” i „Podróże sentymentalne” – pozwalające na zwiedzanie dawnych Kresów Wschodnich RP, zajęcia malarskie, recytatorsko – teatralne, muzyczne, fotograficzne, astronomiczne, Uczniowski Klub Sportowy „Katolik” (lekkoatletyka i kolarstwo).

Ulotka szkoły


Podział na klasy
Klasa Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym1 Zajęcia uzupełniające

i dodatkowe

Język obcy nowożytny2
Humanistyczna j. polski
historia
WOS
podstawy historii sztuki

podstawy języka łacińskiego

j. angielski

oraz

j. niemiecki lub j. francuski

Biologiczno – chemiczna biologia
chemia
oraz do wyboru:
fizyka lub matematyka lub
podstawy języka łacińskiego
(realizowane jako przedmiot uzupełniający)
laboratorium biologiczno – chemiczne

podstawy języka łacińskiego

j. angielski

oraz

j. niemiecki lub j. francuski

Matematyczno – geograficzna matematyka
geografia
oraz do wyboru:
język angielski lub przedsiębiorczość
(realizowana jako przedmiot uzupełniający)
podstawy astronomii j. angielski

oraz

j. niemiecki lub j. francuski

Matematyczno – fizyczna matematyka
fizyka
informatyka
podstawy astronomii j. angielski

oraz

j. niemiecki lub j. francuski

 

1 Istnieje możliwość doboru nietypowego zestawienia przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym, jeżeli jest to uzasadnione kierunkiem przyszłych studiów. Zgody na proponowane rozwiązanie udziela dyrektor szkoły.

2 Język angielski nauczany jest w systemie lektoratowym, w grupach o wymaganiach odpowiadających aktualnemu poziomowi opanowania języka przez ucznia. Zajęcia języka angielskiego prowadzone są w zwiększonej liczbie godzin.

Opis klas

Klasa humanistyczna

Program klasy skierowany jest do osób o zainteresowaniach humanistycznych. Do przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym należą: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie.

Dla uczniów klasy humanistycznej organizowane są także zajęcia uzupełniające, do wyboru: podstawy języka łacińskiego i podstawy historii sztuki.

Język angielski nauczany jest w systemie lektoratowym, polegającym na podziale młodzieży na międzyoddziałowe grupy, których poziom odpowiada stopniowi opanowania języka przez ucznia. Zajęcia z języka angielskiego prowadzone są w zwiększonej liczbie godzin.

Drugim nauczanym językiem jest język niemiecki lub język francuski. Liczba godzin drugiego języka obcego zwiększa się w przypadku ucznia planującego egzamin maturalny z tego przedmiotu.

Matematyka realizowana jest na poziomie podstawowym, ale ze zwiększoną liczbą godzin, co ułatwia przygotowanie do egzaminu maturalnego.

Młodzież może również brać udział w:

 • projekcie “Świat na chybił – trafił” (wyjazdy w różne części świata, powiązane z realizacją programu turystycznego i dydaktycznego z różnych dziedzin – byliśmy już w wielu miejscach w Europie, a także w Stanach Zjednoczonych, Izraelu, Meksyku, Egipcie, Indiach, Chinach, Nepalu, Pakistanie, Iranie ….);
 • projekcie “Podróże sentymentalne” – wyjazdy na Kresy Wschodnie dawnej Rzeczpospolitej;
 • warsztatach w Ojcowskim Parku Narodowym;
 • międzynarodowej wymianie z młodzieżą z Niemiec z Alfred Delp Schule w Hargesheim;
 • zajęciach pozalekcyjnych: malarskich , recytatorsko – teatralnych, dziennikarskich, fotograficznych, muzycznych, astronomicznych;
 • zajęciach sportowych Uczniowskiego Klubu Sportowego Katolik (głównie lekkoatletyka i kolarstwo).

Klasa biologiczno-chemiczna

Program klasy skierowany jest do osób zainteresowanych naukami przyrodniczymi i ścisłymi. Do przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym należą: biologia i chemia oraz do wyboru jeden spośród: fizyki, matematyki, języka angielskiego, podstaw języka łacińskiego.

Młodzież z tej klasy uczestniczy również w cotygodniowych zajęciach laboratorium biologiczno-chemicznego.

Język angielski nauczany jest w systemie lektoratowym, polegającym na podziale młodzieży na międzyoddziałowe grupy, których poziom odpowiada stopniowi opanowania języka przez ucznia. Zajęcia z języka angielskiego prowadzone są w zwiększonej liczbie godzin.

Drugim nauczanym językiem jest język niemiecki lub język francuski. Liczba godzin drugiego języka obcego zwiększa się w przypadku ucznia planującego egzamin maturalny z tego przedmiotu.

Jeżeli matematyka realizowana jest na poziomie podstawowym, to również zwiększa się liczbę jej godzin, co ułatwia przygotowanie do egzaminu maturalnego.

Młodzież może również brać udział w:

 • projekcie “Świat na chybił – trafił” (wyjazdy w różne części świata, powiązane z realizacją programu turystycznego i dydaktycznego z różnych dziedzin – byliśmy już w wielu miejscach w Europie, a także w Stanach Zjednoczonych, Izraelu, Meksyku, Egipcie, Indiach, Chinach, Nepalu, Pakistanie, Iranie ….);
 • projekcie “Podróże sentymentalne” – wyjazdy na Kresy Wschodnie dawnej Rzeczpospolitej;
 • warsztatach w Ojcowskim Parku Narodowym;
 • międzynarodowej wymianie z młodzieżą z Niemiec z Alfred Delp Schule w Hargesheim;
 • zajęciach pozalekcyjnych: malarskich , recytatorsko – teatralnych, dziennikarskich, fotograficznych, muzycznych, astronomicznych;
 • zajęciach sportowych Uczniowskiego Klubu Sportowego Katolik (głównie lekkoatletyka i kolarstwo).

Klasa matematyczno-geograficzna

Program klasy skierowany jest do osób zainteresowanych geografią, naukami ścisłymi i ekonomią. Do przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym należą: geografia i matematyka oraz do wyboru przedsiębiorczość lub język angielski.

Dla uczniów tej klasy organizowane są także zajęcia uzupełniające z astronomii.

Język angielski nauczany jest w systemie lektoratowym, polegającym na podziale młodzieży na międzyoddziałowe grupy, których poziom odpowiada stopniowi opanowania języka przez ucznia. Zajęcia z języka angielskiego prowadzone są w zwiększonej liczbie godzin.

Drugim nauczanym językiem jest język niemiecki lub język francuski. Liczba godzin drugiego języka obcego zwiększa się w przypadku ucznia planującego egzamin maturalny z tego przedmiotu.

Młodzież może również brać udział w:

 • projekcie “Świat na chybił – trafił” (wyjazdy w różne części świata, powiązane z realizacją programu turystycznego i dydaktycznego z różnych dziedzin – byliśmy już w wielu miejscach w Europie, a także w Stanach Zjednoczonych, Izraelu, Meksyku, Egipcie, Indiach, Chinach, Nepalu, Pakistanie, Iranie ….);
 • projekcie “Podróże sentymentalne” – wyjazdy na Kresy Wschodnie dawnej Rzeczpospolitej;
 • warsztatach w Ojcowskim Parku Narodowym;
 • międzynarodowej wymianie z młodzieżą z Niemiec z Alfred Delp Schule w Hargesheim;
 • zajęciach pozalekcyjnych: malarskich , recytatorsko – teatralnych, dziennikarskich, fotograficznych, muzycznych, astronomicznych;
 • zajęciach sportowych Uczniowskiego Klubu Sportowego Katolik (głównie lekkoatletyka i kolarstwo).

Klasa matematyczno-fizyczna

Program klasy skierowany jest do osób zainteresowanych naukami  ścisłymi . Do przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym należą: matematyka, fizyka, informatyka.

Młodzież z tej klasy uczestniczy również w cotygodniowych zajęciach laboratorium matematyczno – fizycznego.

Język angielski nauczany jest w systemie lektoratowym, polegającym na podziale młodzieży na międzyoddziałowe grupy, których poziom odpowiada stopniowi opanowania języka przez ucznia.

Drugim nauczanym językiem jest język niemiecki lub język  francuski. Liczba godzin drugiego języka obcego zwiększa się w przypadku ucznia planującego egzamin maturalny z tego przedmiotu.

Młodzież może również brać udział w:

 • projekcie “Świat na chybił – trafił” (wyjazdy w różne części świata, powiązane z realizacją programu turystycznego i dydaktycznego z różnych dziedzin – byliśmy już w wielu miejscach w Europie, a także w Stanach Zjednoczonych, Izraelu, Meksyku, Egipcie, Indiach, Chinach, Nepalu, Pakistanie, Iranie ….);
 • projekcie “Podróże sentymentalne” – wyjazdy na Kresy Wschodnie dawnej Rzeczpospolitej;
 • warsztatach w Ojcowskim Parku Narodowym;
 • międzynarodowej wymianie z młodzieżą z Niemiec z Alfred Delp Schule w Hargesheim;
 • zajęciach pozalekcyjnych: malarskich , recytatorsko – teatralnych, dziennikarskich, fotograficznych, muzycznych, astronomicznych;
 • zajęciach sportowych Uczniowskiego Klubu Sportowego Katolik (głównie lekkoatletyka i kolarstwo).

Chcesz dołączyć do społeczności naszej szkoły?

Sprawdź terminy i kryteria rekrutacji: