Zobacz również:
Dni otwarte
Konsultacje dla
zainteresowanych nauką w KLO

Informacje ogólne

Katolickie Liceum Ogólnokształcące SPSK im. Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie jest bezpłatną szkołą publiczną. Kontynuuje tradycje powstałego w 1990 roku niepublicznego liceum. Jest prowadzone przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich – instytucję kierującą ponad stu szkołami i przedszkolami w Polsce. Katolicki charakter został nadany szkole dekretem Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego. Liceum podlega nadzorowi pedagogicznemu Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Wybrane cele i działania szkoły

 • kształcenie i wychowanie traktowane są jako dwa równorzędne cele („Kształcąc wychowujemy”);
 • dbałość o rozwój młodego człowieka pojmowana jest jako dążenie do jego całościowego rozwoju, nie tylko intelektualnego, ale także w sferze: kulturowej (w tym intelektualnej), duchowej, społecznej, moralnej i fizycznej;
 • podmiotem naszych działań jest nie klasa, grupa ale każdy uczeń z osobna;
 • kameralny klimat szkoły (do 200 osób w szkole) ułatwiający indywidualny kontakt oraz prowadzenie zajęć w małych grupach (od kilku do dwudziestu uczniów na zajęciach kierunkowych);
 • bezpieczne, nieanonimowe środowisko;
 • wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich;
 • budowanie szacunku dla tradycyjnych wartości rodzinnych i patriotycznych;
 • zwiększona liczba godzin przeznaczonych na zajęcia profilowe i maturalne;
 • lektoratowy system nauczania języków obcych;
 • swobodniejszy wybór przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym (zobacz „opis klas” poniżej);
 • organizacja zajęć uzupełniających: laboratorium biologiczno – chemiczne, laboratorium matematyczno – fizyczne, warsztaty humanistyczne, geografia w praktyce, podstawy języka łacińskiego, podstawy historii sztuki, warsztaty w Ojcowskim Parku Narodowym …..;
 • zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania: projekty „Świat na chybił – trafił” i „Podróże sentymentalne” – pozwalające na zwiedzanie dawnych Kresów Wschodnich RP, zajęcia malarskie, recytatorsko – teatralne, muzyczne, fotograficzne, astronomiczne, Uczniowski Klub Sportowy „Katolik” (lekkoatletyka i kolarstwo).

Ulotka szkoły


Chcesz dołączyć do społeczności naszej szkoły?

Sprawdź terminy i kryteria rekrutacji: