Kalendarium pracy szkoły w roku szkolnym 2018/2019

Skrócone kalendarium nie zawiera wszystkich elementów planu pracy szkoły (warsztatów, wystaw, wykładów, konkursów, zawodów, wydarzeń klasowych i wewnętrznych egzaminów próbnych) – informacje szczegółowe podawane są na początku każdego miesiąca.

październik 2018

Dzień Wydarzenie
informacje zostaną udostępnione wkrótce

Spotkania wychowawców z Rodzicami
  • 13 września 2018
  • 25 października 2018
  • 13 grudnia 2018
  • 24 stycznia 2019
  • 21 marca 2019
  • 25 kwietnia 2019 (tylko dla rodziców maturzystów)
  • 16 maja 2019

Planowana godzina rozpoczęcia spotkań: 17.00

Kalendarium egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty

Kalendarium maturalne