Plan pracy szkoły 2022/23
Spotkania wychowawców klas z rodzicami w roku 2022/23:
 • 06.09.2022
 • 20.10.2022
 • 01.12.2022
 • 12.01.2023
 • 23.03.2023
 • 27.04.2023 (klasy IV)
 • 11.05.2023
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku 2022/23 z uzasadnieniem:
 • 01.09.2022                   Początek roku szkolnego
 • 14.10.2022                   Święto KEN
 • 31.10.2022                  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 11.11.2022                   Narodowe Święto Niepodległości
 • 23-31.12.2022             Przerwa świąteczna (Boże Narodzenie)
 • 06.01.2023                  Święto Trzech Króli
 • 16.01-29.01.2023         Ferie Zimowe
 • 06-11.04.2023             Przerwa świąteczna (święta Wielkiej Nocy)
 • 01.05.2023                  Międzynarodowe Święto Pracy
 • 02.05.2023                  Dzień Flagi RP – dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
 • 03.05.2023                  Święto Konstytucji 3 Maja
 • 04-08.05.2023              egzaminy maturalne – dni wolne od zajęć dydaktycznych
 • 29.05.2023                   Święto patronalne szkoły – pożegnanie absolwentów
 • 08.06.2023                  Boże Ciało
 • 09.06.2023                  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
 • 23.06.2023                  Zakończenie roku szkolnego
Terminy egzaminu maturalnego 2023:

Egzaminy pisemne zgodnie z kalendarium CKE:

 • 04.05.2023 r   język polski              PP       g. 9.00
 • 05.05.2023 r. język angielski         PP       g. 9.00
 • 05.05.2023 r. język niemiecki        PP       g. 14.00
 • 05.05.2023 r.  język francuski         PP       g. 14.00
 • 08.05.2023 r.  matematyka              PP       g. 9.00
 • 09.05.2023 r.  język angielski         PR       g. 9.00
 • 10.05.2023r    WOS                          PR       g. 9.00
 • 10.05.2023 r.  język niemiecki        PR       g. 14.00
 • 11.05.2023 r.  biologia                     PR       g. 9.00
 • 12.05.2023 r.  matematyka              PR       g. 9.00
 • 12.05.2023 r.  język francuski         PR       g. 14.00
 • 15.05.2023 r.  chemia                       PR       g. 9.00
 • 16.05.2023 r.  geografia                   PR       g. 9.00
 • 17.05.2023 r.  język polski              PR       g. 9.00
 • 18.05.2023 r.  historia                      PR       g. 9.00
 • 19.05.2023 r.  fizyka                         PR       g. 9.00
 • 19.05.2023 r.  historia sztuki          PR       g. 14.00
 • 22.05.2023 r.  informatyka              PR       g. 9.00