Szkoła z tradycją

Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Częstochowie powstało w 1990 roku z inicjatywy katolików świeckich. Była to jedna z pierwszych, niepublicznych szkół w Polsce, powołanych po przemianach ustrojowych 1989 roku. Na fundamencie liceum, w 2004 roku założono publiczne Katolickie Gimnazjum. Obie szkoły tworzyły jeden organizm i wzajemnie uzupełniały się. Liceum zostało nagrodzone przez Prezydenta Częstochowy za „wysoki poziom nauczania i efekty pracy wychowawczej”. W 2017 roku Katolickie Gimnazjum SPSK im. Matki Bożej Jasnogórskiej przekształcone zostało w publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące SPSK im. Matki Bożej Jasnogórskiej. W 2019 roku wygasło dotychczasowe niepubliczne liceum. Kontynuację tradycji oraz sztandar szkoły przekazano, istniejącemu liceum publicznemu.

Organ prowadzący szkołę i nadzór pedagogiczny.

Instytucją kierującą liceum jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie, które prowadzi ponad sto szkół i przedszkoli w całej Polsce. W 2000 roku zostało uhonorowane nagrodą Prezesa Rady Ministrów „Pro Publico Bono”. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Katolickość szkoły realizujemy poprzez:

 • odkrywanie Boga w otaczającym nas świecie i codziennych wydarzeniach,
 • wychowywanie w duchu wartości chrześcijańskich i społecznej nauki Kościoła Katolickiego,
 • odpowiedni dobór nauczycieli i ich formację duchową,
 • dążenie do postawy zgodnej z dekalogiem,
 • codzienną modlitwę,
 • cotygodniową Mszę Świętą całej wspólnoty szkolnej,
 • comiesięczną, dziękczynną Eucharystię w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze,
 • rekolekcje adwentowe, wielkopostne i wakacyjną formację dla uczniów i pracowników szkoły,
 • wrześniowe, modlitewne czuwanie i pielgrzymkę na Jasną Górę.

Katolicki tytuł nadał szkole J. E. Metropolita Częstochowski.

W działaniach wychowawczych i dydaktycznych kierujemy się:

 • dbałością o całościowy (integralny) rozwój ucznia,
 • dążeniem do indywidualnego kontaktu z uczniem,
 • wspieraniem autorytetu i roli rodziny,
 • szacunkiem dla tradycji i wartości patriotycznych,
 • budowaniem poczucia wspólnoty i zachowań społecznych,
 • kształtowaniem kameralnego, bezpiecznego środowiska,
 • dążeniem do rzetelnego przekazywania wiedzy i kształtowania umiejętności,
 • problemowym poznawaniem praw i zjawisk,
 • rozumieniem przekazywanej wiedzy,
 • rozwijaniem uzdolnień i zainteresowań ucznia,
 • rozbudzaniem dociekliwości poznawczej,
 • takim kształtowaniem ucznia, aby wiedza, umiejętności, wartości, postawy i wiara stanowiły całość.