Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Szanowni Rodzice, w roku szkolnym 2020/2021 uczniowie naszej szkoły mają możliwość skorzystania z ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w Towarzystwie AVIVA. Każdy z rodziców może dokonać indywidualnego wyboru jednego, spośród sześciu wariantów ubezpieczenia. Ubezpieczenia można dokonać w formie elektronicznej lub tradycyjnej. Preferowany sposób zawarcia umowy to wersja elektroniczna ubezpieczenia online. Oferta, dostępna jest na naszej stronie…