Szanowni Rodzice,

w roku szkolnym 2020/2021 uczniowie naszej szkoły mają możliwość skorzystania z ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w Towarzystwie AVIVA.

  1. Każdy z rodziców może dokonać indywidualnego wyboru jednego, spośród sześciu wariantów ubezpieczenia.
  2. Ubezpieczenia można dokonać w formie elektronicznej lub tradycyjnej.
  3. Preferowany sposób zawarcia umowy to wersja elektroniczna ubezpieczenia online. Oferta, dostępna jest na naszej stronie www (poniżej).Ta forma dotyczy osób posiadających dostęp do przelewów internetowych.
  4. Ubezpieczenia w tradycyjnej formie można dokonać u wychowawcy klasy, pobierając z sekretariatu szkoły ofertę i druk deklaracji.
  5. Dziecko ubezpieczyć można również indywidualnie, w innym towarzystwie ubezpieczeniowym. Ważne jednakże, aby w warunkach ubezpieczenia nie było włączeń dotyczących wydarzeń szkolnych. Udział w wielu wydarzeniach organizatorzy warunkują posiadaniem przez ucznia stosownego ubezpieczenia (np. projekty, zawody sportowe, konkursy, wydarzenia turystyczne).
  6. Towarzystwo ubezpieczeniowe AVIVA umożliwia, również ubezpieczenie rodzeństwa naszych uczniów.
  7. Link do formularza elektronicznego, który umożliwi dołączenie dziecka do ubezpieczenia:

https://twojedziecko.aviva.pl/start/?token=964CB13FA4EC55EB38A5EAD342690111CEC7DBDF