ZAJRZYJ DO PISMA ŚWIĘTEGO

 

Ewangelia według św. Marka (Mk 8,34-38)

Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: „Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je.

Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić? Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę?

Kto się bowiem Mnie i stów moich zawstydzi przed tym pokoleniem wiarołomnym i grzesznym, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swojego razem z aniołami świętymi”.

 

ROZWAŻANIE

Tomasz à Kempis pisze:

Kto idzie za mną, nie błądzi w ciemnościach – mówi Pan.

Oto słowa Chrystusa, w których zachęca nas, abyśmy Go naśladowali, jeśli chcemy naprawdę żyć w świetle się od ślepoty serca. Starajmy się więc rozpamiętywać jak najgorliwiej życie Jezusa Chrystusa.

Nauka Chrystusa przewyższa wszystkie nauki świętych, a kto zdobędzie jej ducha, znajdzie w niej mannę ukrytą. Są ludzie, którzy nawet z częstego słuchania Ewangelii niewiele wynoszą gorliwości, bo nie mają w sobie ducha Chrystusowego. A przecież kto pragnie zrozumieć i pojąć w całej pełni słowa Chrystusa, powinien starać się według Niego kształtować całe swoje życie.

Cóż Ci przyjdzie ze wzniosłej dysputy o Trójcy Świętej, jeśli nie masz współczucia dla ludzi, a więc nie możesz podobać się Bogu w Trójcy Świętej? Naprawdę, wzniosłe słowa nie czynią świętego ani sprawiedliwego, ale życie prawe czyni człowieka miłym Bogu. Wolę odczuwać skruchę niż umieć ją zdefiniować.

Choćbyś znał całą Biblię na wyrywki i wszystkie mądre zdania filozofów, cóż Ci z tego przyjdzie, jeśli nie masz miłości i łaski Boga? «Marność nad marnościami i wszystko marność» oprócz jednego: miłować Boga i Jemu służyć. To jest mądrość najwyższa: przez odrzucenie świata dążyć do Królestwa niebieskiego.

O naśladowaniu Chrystusa, Księga I, Rozdział I, p. 1-3.

 

 

POMÓDL SIĘ

Panie Jezu Chryste,

Ty wezwałeś mnie, abym szedł z Tobą do Ojca.

Chcę iść z Tobą, chcę żyć z Ciebie i dla Ciebie.

Bądź moim światłem, bądź moją siłą.

Bądź moim Mistrzem, którego słucham i za którym idę.

Wyryj głęboko w moim sercu słowo Twoje.

Niech patrzę na przykład, który Ty mi dałeś.

Napełnij mnie Twoim życiem, abym uwielbił Ojca i służył braciom, jak Ty nakazałeś.

Wybaw mnie od grzechu.

Przełam we mnie to, co się opiera Tobie.

Daj mi Ducha Twego i spraw, aby Twe obietnice wypełniły się we mnie.

Chcę żyć przez Ciebie, z Tobą i w Tobie – w miłości Ducha Świętego ku chwale Ojca. Amen.

 

ZADANIE

Weź do ręki krzyż, z figurą ukrzyżowanego Chrystusa lub stań pod krzyżem i pomódl się w intencji wszystkich tych, którzy sprawili ci przykrość i przyczynili się do Twojego cierpienia, a także tych, którym ty sam sprawiłeś przykrość.