W tym roku, dziękujemy za trzydzieści lat istnienia naszej szkoły oraz za beatyfikację Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pragniemy również zawierzyć całą naszą wspólnotę szkolną, która jest wspólnotą Maryi, na kolejne lata, na wzór jak to uczynił Prymas Tysiąclecia mówiąc „Wszystko postawiłem na Maryję”.

Przez kolejne 33 tygodnie, rozpoczynając od poniedziałku 13 września, chcemy przejść drogę przygotowania do zawierzenia całej naszej wspólnoty szkolnej oraz każdego z nas. W poniedziałki będziemy podejmować kolejne tematy do rozważenia, przemodlenia i wprowadzenia w życie.

 

Lecz kimże będą owi słudzy, niewolnicy i dzieci Maryi? Będą ogniem gorejącym, sługami Pańskimi, którzy wszędzie rozniecać będą ogień Bożej miłości.

Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

Cotygodniowe tematy do rozważenia, przemodlenia i wprowadzenia w życie: