Serdecznie zapraszamy do udziału w XXI edycji “Konkursu dendrologicznego”, która odbędzie się 30.05.2022.
W celu zgłoszenia ucznia należy przesłać do 13.05.2022
– Kartę zgłoszenia uczestnictwa w “Konkursie dendrologicznym”
– Zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku.
– Zgłoszenie udziału w warsztatach na UJD (jeśli uczeń chce uczestniczyć w tej formie przygotowania).
 
Przygotowanie do konkursu składa się z dwóch wykładów online poprowadzonych przez p.dr Barbarę Majchrzak:
– 27.04.2022 godzina 20.00-21.00
Należy kliknąć załączony link i można uczestniczyć w wykładzie:
– 11.05.2022 godzina 20.00-21.00
Należy kliknąć załączony link i można uczestniczyć w wykładzie:
 
Jest także możliwość udziału w zajęciach warsztatowych w UJD 
  al. Armii Krajowej 13/15   w auli 139
20.05.2022 w godzinach 15.00-17.00. 
Uwaga:
Aby uczeń mógł uczestniczyć w zajęciach warsztatowych powinien razem z “Kartą zgłoszenia do udziału w konkursie”   oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku, przesłać “Potwierdzenie udziału w zajęciach warsztatowych”.
Wszystko na  adres e mail :
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o możliwości skorzystania z tej formy przygotowania do konkursu, decyduje kolejność zgłoszeń.