ZAJRZYJ DO PISMA ŚWIĘTEGO

 

List św. Pawła Apostoła do Filipian (Flp 2,5-8)

To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie. On to, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi. A w zewnętrznej postaci uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej.

  

ROZWAŻANIE

 Katechizm Kościoła Katolickiego poucza:

Jedyne i całkowicie wyjątkowe wydarzenie Wcielenia Syna Bożego nie oznacza, że Jezus Chrystus jest częściowo Bogiem i częściowo człowiekiem, ani że jest ono wynikiem niejasnego pomieszania tego, co Boskie, i tego, co ludzkie. Syn Boży stał się prawdziwie człowiekiem, pozostając prawdziwie Bogiem. Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Kościół musiał bronić tej prawdy wiary i wyjaśniać ją w pierwszych wiekach, odpowiadając na herezje, które ją fałszowały.

 Jezus, wszechobecny Bóg, tak się uniżył, że zamknął się jak w łupince – przyjął ludzkie ciało, żeby pojednać nas z Ojcem oraz zbawić wszystkich ludzi. Nie używał Boskiej władzy do złych celów, lecz by uzdrawiać i czynić dobro. Nie zwołał armii zastępów anielskich, by zejść z krzyża, wyniszczyć wszystkich ludzi czyniących zło. On był posłuszny ludziom aż do śmierci – najpierw posłuszny rodzicom i Prawu przez trzydzieści lat, potem posłuszny arcykapłanom, cezarowi i oprawcom.

Uniżył się do tej postaci z miłości do człowieka – w ten sposób poznaliśmy Miłość Bożą. Przyjął wszystkie ludzkie cierpienia na swoje barki, z miłości do Ciebie, by dać ci szansę życia w królestwie niebieskim.

Upokorzył się, by pojednać ludzkość z Bogiem.

Wcielił się, by dać nam wzór świętości.

Przyszedł na świat, by nas zbawić i uczynić nas swoimi dziećmi.

Jezus narodził się z Maryi Dziewicy, której grzech pierworodny został przed poczęciem zabrany. Nie było to Jej zasługą, że poczęła się jako Niepokalana, czy że otrzymała pełnię łask. Bóg wybrał Ją – pokorną służebnicę

Pańską – by była Matką Syna Bożego. Ona swoją pokorą i modlitwą współpracowała w dziele Zbawienia. Maryja poczęła z Ducha Świętego, w cudowny sposób zachowując dziewiczy stan.

O tej tajemnicy mówi nam chociażby wezwanie z Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa – „Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy, przez Ducha Świętego utworzone”.

 

POMÓDL SIĘ

W tym tygodniu odmów Litanię do Najświętszego Imienia Jezus.

 

ZADANIE

Odmów Skład Apostolski prosząc o łaskę wiary dla osób niewierzących.