ROZWAŻANIE

Święty Ludwik Maria (przybrał swoje drugie imię na cześć Maryi), był wielkim czcicielem Matki Bożej. Swoją miłość do Maryi wyrażał na wszelkie możliwe sposoby, pisząc wielkie dzieła, układając piękne modlitwy, rzeźbiąc Jej figurki, tworząc nowe zgromadzenia zakonne, które miały za cel nauczać i zachęcać ludzi do czci i nabożeństwa do Matki Najświętszej.

Ten mądry i święty kapłan zrozumiał, że Maryja przychodzi zawsze do nas pierwsza, aby przygotować świat na przyjście swego Syna. Było tak, gdy w Betlejem, w ubóstwie i w ukryciu rodziła Jezusa. Będzie tak, gdy zbliży się czas nadejścia Chrystusa w chwale jako Króla Wszechświata.

Święty Ludwik Maria twierdził, że Maryja poprzedzająca powrót na ziemię swego Syna, będzie ukazywać się nam w królewskim blasku i dostojeństwie. I rzeczywiście. Święty Ludwik Maria nie mylił się wcale. To, co przewidział, zaczęło się spełniać, zwłaszcza w naszych czasach.

Objawienia maryjne to wydarzenia, podczas których Maryja objawia się w sposób nadprzyrodzony. Niektóre objawienia miały miejsce w tym samym miejscu przez długi czas, niektóre są jednorazowe. Czasem Matka Boża przychodzi do jednej osoby, czasem do kilku.

Najważniejsze jest przesłanie (orędzie), jakie przynosi ludzkości.

 

FATIMA

Jednym z najbardziej znanych miejsc objawień Maryi jest Fatima. Tam Matka Boża, w 1917 roku, objawiła się trójce pastuszków — Hiacyncie, Franciszkowi i Łucji. Wezwała ludzi do nawrócenia, pokuty, wynagradzania za grzechy oraz wytrwałej modlitwy. Pokazała swoje Niepokalane Serce i wyjaśniła, że w nim ludzie powinni szukać pokoju, schronienia i przyjąć nabożeństwo do Jej serca jako drogę, która zaprowadzi ich do Boga. Zachęciła dzieci do codziennego odmawiania Różańca Św. i do podejmowania pokuty za grzeszników.

 

LOURDES

Matka Boża objawiła się też w Lourdes. Ujrzała Ją dziewczynka – Bernadetta Soubirous. Początkowo spotkała się z oporem ze strony matki, która bała się, że zjawa nie pochodzi od Boga. Jednak po paru dniach, Maryja zaczęła Jej się objawiać codziennie, w tym samym miejscu — w grocie. Liczba osób współtowarzyszących Jej stale zwiększała się. Pewnego dnia Maryja pokazała miejsce, gdzie płynęła mętna woda i kazała Bernadetcie kopać. Wkrótce wypłynęło tam cudowne źródełko wody, z którego chorzy czerpią wodę do dziś i wielu doświadcza uzdrowienia.

 

GIETRZWALD

W Gietrzwałdzie w 1877 roku Matka Boża objawiała się dwom dziewczynkom: Justynie Szafrańskiej i Basi Samulowskiej. Podczas jednego z widzeń Justyna zapytała Matkę Bożą: „Czego żądasz?”. Maryja odpowiedziała: Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali Różaniec. Innym razem na pytanie: „Kim jesteś?” uzyskała odpowiedź: Ja jestem Niepokalane Poczęcie.

 

POMÓDL SIĘ

Ukochana Maryjo, moja Niebieska Mamo Ty na przestrzeni dziejów objawiałaś się ludziom – swoim dzieciom – by prosić o podejmowanie pokuty za grzeszników. Chcesz ratować wszystkie swoje dzieci, a szczególnie drżysz o te, które duchowo ślepe giną w mroku grzechu. Ty jesteś Matką wszystkich ludzi i bardzo cierpisz, gdy ktokolwiek zmierza do potępienia. Naucz mnie modlić się za tych, którzy swoimi czynami ranią Serce Boga i Twoje Niepokalane Serce. Naucz mnie dobrze odmawiać Różaniec święty. Pomóż mi wiernie odmawiać go każdego dnia. Amen.

 

ZADANIE

Spróbuj się dowiedzieć czegoś więcej o innych objawieniach Maryi. Np. o tych którem miały miejsce w Akita, La Salette, Kibeho.