ZAJRZYJ DO PISMA ŚWIĘTEGO

List św. Jakuba Apostoła (Jk 3,17)

Mądrość zaś zstępująca z góry jest przede wszystkim czysta, dalej, skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy.

 

ROZWAŻANIE

Dar mądrości — dar Ducha Świętego — doskonali miłość i zachwyt sprawami Bożymi, które są ważniejsze nawet od dobrych, ziemskich wartości. Potrzeba daru mądrości, by dostrzec, że wszystko inne w porównaniu ze sprawami Bożymi jest niczym oraz by widzieć Boga wszędzie. Kto posiada dar mądrości, ten zna Boże przykazania i miłuje je.

Maryja żyła nieustannym zachwytem Boga. Jej życie skupiło się na Nim. Żyła dla Niego. Jej oczy, uszy, Jej serce i dusza, Jej umysł, wszystko było nastawione na Jezusa. Na Niego skierowane. Żyjąc dla Niego, nasłuchując w swoim sercu głosu Boga, wpatrując się w Jego oblicze w Synu, żyła, zostawiając na boku wszelkie sprawy świata. Boska mądrość Maryi objawiała się też w Jej zachowaniach. Pospieszyła z pomocą Elżbiecie, bo wiedziała, że mama Jana Chrzciciela tego potrzebuje. Stosowała się do wymogów Prawa. Wreszcie wychowywała Jezusa.

 

W życiu Świętej Rodziny wielokrotnie pojawiali się aniołowie. Najpierw, anioł Gabriel zwiastował Maryi Jej Boskie macierzyństwo. Później anioł prosił Józefa we śnie, by wziął swoją małżonkę do siebie. Następnie ostrzegł Go o złych zamiarach Heroda, zaś po śmierci władcy anioł powiadomił Józefa, że mogą już wracać do domu. Tradycja mówi, że aniołowie uczestniczyli we Wniebowzięciu Maryi. Jako czyste i dobre duchy, doskonalsze od człowieka, służyli – zgodnie z Bożym nakazem – Świętej Rodzinie.

W Litanii loretańskiej odnajdujemy tytuł nadany Maryi: „Królowa Aniołów”. Chociaż anioły są nieskalane, piękne i czyste, Maryja przewyższa je znacznie pięknem zewnętrznym i duchowym, dlatego jest ich Królową.

Co to znaczy „anielska słodycz”?

Słodycz najczęściej kojarzy nam się z czymś słodkim do jedzenia. Jednak słodycz może oznaczać też „czyjąś dobroć, czułość, łagodność i delikatność”. Tak jest w przypadku Maryi. Jest Ona anielską słodyczą, czyli jest dobrą, łagodną, czułą i delikatną Królową Aniołów, sama jednak nie jest aniołem.

 

POMÓDL SIĘ

Królowo Aniołów,

Ty, która jesteś anielską słodyczą. Ty, która jesteś Boską mądrością, pomóż mi, bym tak jak Jezus, wzrastał w mądrości i łasce u Boga i u ludzi. Pragnę uczyć się od Ciebie. Pragnę zaprosić Jezusa do mojej rodziny, by zagościła w niej miłość, radość i pokój. Królowo Zastępów Anielskich, czystsza niźli aniołowie, oręduj za mną u Boga.

Amen.

 

ZADANIE

Rozważ teraz Tajemnicę Ukoronowania Najświętszej Maryi Panny na Królową nieba i ziemi.