ZAJRZYJ DO PISMA ŚWIĘTEGO

 

Ewangelia wg św. Mateusza (Mt 1,18-25)

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów». A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: “Bóg z nami”. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna, któremu nadał imię Jezus.

 

ROZWAŻANIE

Maryja została poczęta bez grzechu pierworodnego i pozostała czysta, aż do śmierci. Mimo że pozbawiona została grzechu pierworodnego, nadal zmagała się z niektórymi trudnościami, które okazały się pożyteczne, gdyż Maryja przezwyciężając je swoją niesamowitą pokorą, zasłużyła na wniebowzięcie. Po nim ukoronowana została na Królową nieba i ziemi.

Maryja poczęła Jezusa za sprawą Ducha Świętego. To jedyny taki przypadek w dziejach ludzkości. Interwencja Boga, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Po ludzku jest to tajemnica trudna do pojęcia.

Gdy po zaślubinach, zanim zamieszkali razem, Józef podejrzewał, że Maryja jest w ciąży z kimś innym, postanowił Ją oddalić. Dopiero interwencja Boża, przez objawienie anioła we śnie, wyjaśniła mu, że dziecko w łonie Maryi jest poczęte z Ducha Świętego. Skutkiem tego Józef zachował pełen szacunek do Maryi, jako wybranej przez Boga Matki Zbawiciela, i nie współżył z nią do końca życia. Dlatego na obrazach często przedstawiany jest z białą lilią w rękach. Maryja pozostała więc dziewicą w czystości. Zatem możemy mówić o Niej jako o czystej, bezgrzesznej dziewicy.

Maryja pozostała w czystości z miłości do Boga. Jej żarliwa miłość jest przykładem dla każdego człowieka. Swoją miłość okazywała Bogu poprzez wierność, pokorę i posłuszeństwo. Miłość do Boga okazywała

 

POMÓDL SIĘ

Najświętsza Maryjo, pragnę uczyć się od Ciebie miłości do Boga. Pragnę okazywać swoją miłość drugiemu człowiekowi. Pragnę, by moja miłość nie kończyła się na pustych słowach, lecz by szło za nią coś więcej. Dopomóż mi, abym spełniał te pragnienia. Wyrzekam się siebie, oddaję się Tobie, Maryjo! Amen.

 

ZADANIE

Rozważ teraz Tajemnicę Nawiedzenia św. Elżbiety.