ZAJRZYJ DO PISMA ŚWIĘTEGO

 

Ewangelia wg św. Łukasza (Łk 2, 22-24.41)

Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.

Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym.

 

ROZWAŻANIE

 

Maryja posłusznie wypełniała nakazy prawa. W ósmym dniu po narodzeniu, gdy należało obrzezać Dziecię, nadali Mu imię: Jezus, którym Je nazwał anioł. Później posłusznie poszła z Józefem do świątyni i ofiarowała Go Bogu. Razem z Józefem, złożyli Bogu — wedle nakazu Prawa Mojżeszowego — ofiarę ubogich. Co roku

chodziła z mężem do Jerozolimy na Święto Paschy.

Jej żywa wiara i posłuszeństwo wobec Prawa Bożego są dla nas przykładem, byśmy z zaangażowaniem byli posłuszni przykazaniom Boga i przykazaniom Kościoła.

 

ZAJRZYJ DO PISMA ŚWIĘTEGO

Ewangelia wg św. Łukasza (Łk 2, 15-19.41)

Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili między sobą: „Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił”. Udali się też pośpiesznie i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.

Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. Jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu.

 

ROZWAŻANIE

Maryja zachowywała wszystko w swoim sercu. Nie chwaliła się innym ze swoich przygód, nie opowiadała, że jest Matką Boga. Nie wywyższała się z tego powodu, lecz pokornie i nieustannie modliła się w swoich myślach. Zachowując wszystkie sprawy w swoim sercu, oddawała je Bogu, stale Go wielbiąc.

 

 

POMÓDL SIĘ

Maryjo, pragnę mieć tak żywą wiarę jak Ty. Przestrzegać przykazań Bożych i nakazów Kościoła. Nie chcę już zasmucać Boga i Ciebie swoimi grzechami. Naucz mnie modlić się nieustannie w sercu. Naucz mnie żyć tak jak Ty. Wyrzekam się siebie, oddaję się Tobie, Maryjo! Strzeż mnie i broń mnie, jako dziecka Twojego. Amen.

 

ZADANIE

Rozważ Tajemnicę Ofiarowania Pana Jezusa w Świątyni w intencji tych, którzy ofiarowali się na służbę Bogu, aby wytrwali do końca i z miłości do Jezusa i Maryi realizowali swoją służbę i powołanie.