ROZWAŻANIE

 

Święty Jan Bosko napisał:

„Życiodajnym jest to, co bardziej sprzyja świętości. Jestem zdania, że jedną z przyczyn zmniejszania świętości w naszych czasach, jest brak żywotności z naszej strony, takiej, jak kiedyś”.

 

Współcześnie trudno nam jest żyć w świętości, gdyż żyjemy w świecie, w którym jest wiele zła. W telewizji i w Internecie są emitowane bezwartościowe seriale i filmy, jesteśmy zasypywani setkami bezsensownych informacji z mediów społecznościowych.

Niestety, wielu z nas się tym karmi, dostrzegając brak wartości dopiero po jakimś czasie. Warto zadać sobie pytanie: jakie przesłanie niesie ze sobą dany film, jakie wartości przekazuje jego twórca.

 

ZAJRZYJ DO PISMA ŚWIĘTEGO

 

Ewangelia wg św. Łukasza (Łk 9,25-26)

„Bo cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie? Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w swojej chwale oraz w chwale Ojca i świętych aniołów”.

 

Każdy z nas powołany jest przede wszystkim do troski o swoją duszę – by ją uświęcić, przez co stać się świętym.

 

W Katechizmie Kościoła Katolickiego znajdujemy takie słowa:

„Skoro zaś właściwe jest, by ludzie świeccy żyli w środku świata i spraw doczesnych, są oni wezwani przez Boga, by płonąc duchem chrześcijańskim, na kształt zaczynu prowadzili w świecie swoje apostolstwo”.

 

POMÓDL SIĘ

 

Panie Jezu,

pragnę karmić się dobrem, by we mnie zwyciężało dobro;

pragnę karmić się mądrością, by zwyciężać głupotę;

pragnę karmić się Tobą, by zwyciężać zło;

pragnę iść za Tobą, bo tylko Ty gwarantujesz mi coś wspaniałego;

pragnę spędzać z Tobą czas i być Twoim przyjacielem;

pragnę głosić Ciebie, by inni usłyszeli, jak jesteś dobry;

pragnę kochać Cię coraz bardziej i być święty, bo Ty jesteś Święty!

Bo kto z kim przystaje, takim się staje.

Najświętsza Maryjo, pomóż mi iść za Chrystusem.

Pragnę tak jak Ty kochać Go i świadczyć o Nim. Amen.

 

ZADANIE

Pomóż dzisiaj w prostych pracach, wykonywanych w domu, staraj się wypełnić je jak najlepiej w intencji świętych powołań do kapłaństwa i życia zakonnego.