ROZWAŻANIE

Odmawiając Litanię loretańską spotykamy się z wezwaniem „Ucieczko grzesznych”. Co ono oznacza? Jakie ma przesłanie?

Ze słowem „ucieczka” mamy różne skojarzenia. Najczęściej myślimy o tym jako o uciekaniu przed czymś (np. przed wojną, przed odpowiedzialnością, przed grzechem). „Uciekać się” może też oznaczać, że uciekamy do kogoś, by znaleźć schronienie, azyl, pomoc.

Maryja jako Ucieczka grzesznych, zawiera w sobie obie te definicje. Pod Jej płaszczem może schronić się każdy grzesznik, który chce zerwać z grzechem. Do Niej uciekamy się, by znaleźć pomoc, schronienie, wolność od grzechu. Jednak najważniejsze, by uciekać się do Niej, aby znaleźć Jezusa. Tak więc Maryja jest pośredniczką u Jezusa, jest drogą do Niego. Maryja jest Niepokalanie Poczęta – urodzona została bez grzechu pierworodnego. Jako jedyna taką łaskę dostała od Boga, by móc urodzić Syna Bożego, Maryja w swoim życiu podtrzymała niepokalany stan jest Ona mistrzynią przeciwstawiania się grzechowi. Uczy nas sposobu postępowania, by pokonać pokusy. Uczy nas posłuszeństwa Bogu – Jego słowom i przykazaniom.

 

ZAJRZYJ DO PISMA ŚWIĘTEGO

Księga Rodzaju (Rdz 3,15)

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono ugodzi cię w głowę, a ty ugodzisz je w piętę.

 

POMÓDL SIĘ

Odmów powoli poniższą modlitwę „Pod Twoją obronę” i zastanów się nad tym, co znaczą poszczególne wersy tekstu.

Pod Twoją obronę

uciekamy się,

święta Boża Rodzicielko,

naszymi prośbami

racz nie gardzić

w potrzebach naszych,

ale od wszelakich złych przygód

racz nas zawsze wybawiać,

Panno chwalebna

i błogosławiona.

O Pani nasza,

Orędowniczko nasza,

Pośredniczko nasza,

Pocieszycielko nasza.

Z Synem swoim nas pojednaj,

Synowi swojemu nas polecaj,

swojemu Synowi nas oddawaj.

Najświętsza Maryjo Panno,

Matko Boża i Ucieczko grzeszników

— módl się za nami.

W Twoim Sercu, Maryjo, szukam schronienia. Amen.

 

ZADANIE

Zaproś najbliższych do odmówienia wspólnie dziesiątki Różańca św. w intencji waszej rodziny.