ROZWAŻANIE

Rozważania w poprzednich tygodniach uświadomiły nam, w jaki sposób człowiek może grzeszyć, odrzucając miłość Boga. Niestety, już niejako „przyzwyczailiśmy się” do tego. Trudno jest nam wytrwać w posłuszeństwie Bogu, bo człowiek z natury jest słaby i bardzo podatny na pokusy. Warto zatem się nawrócić – zmienić swoje postępowanie i myślenie. Zastanowić się nad swoimi zachowaniami, z czego wynikają i do czego nas prowadzą. Nie jest to łatwe. Jest to bardzo trudna sztuka, która czyni nas lepszymi ludźmi.

Pragnę Cię zachęcić do tego, byś codziennie wieczorem przed pójściem spać zrobił rachunek sumienia. Zastanów się, czy owego dnia złamałeś przykazania Boże, czy zgrzeszyłeś myślą, mową, uczynkiem lub zaniedbaniem. Jeżeli stwierdzisz, że na przykład obraziłeś swojego brata/siostrę albo kolegę, przez co mógł poczuć się bardzo źle, to następnego dnia go za to przeproś. Oczywiście, jeśli masz taką możliwość zrobić to jeszcze tego samego dnia, to nie zwlekaj. Bardzo ważne jest, byś nabrał obrzydzenia wobec grzechu. Byś się go wstydził i żałował za niego.

 

ZAJRZYJ DO PISMA ŚWIĘTEGO

Ewangelia wg św. Mateusza (Mt 7,3-5)

Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Albo jak możesz mówić swemu bratu: Pozwól, że usunę drzazgę z twego oka, gdy belka [tkwi] w twoim oku? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata.

 

POMÓDL SIĘ

Panie Jezu, przepraszam Cię za to, że tak często grzeszę. Przepraszam, że nie dostrzegam swoich błędów, lecz skupiam się na błędach innych. Przepraszam Cię, że usprawiedliwiam mój grzech i nie jestem w moim sercu sprawiedliwy.

Maryjo, pomóż mi w codziennym i sprawiedliwym rachunku sumienia. Wyrzekam się grzechu i wszystkiego, co prowadzi do zła, aby mnie grzech nie opanował. Amen

 

ZADANIE

Pomódl się modlitwą do Ducha Świętego, prosząc o łaskę zobaczenia siebie tak, jak widzi Ciebie Bóg.

 

Modlitwa do Ducha Świętego

Duchu Święty – natchnij mnie,

Miłości Boża – pochłoń mnie,

Na właściwa drogę – zaprowadź mnie.

Maryjo Matko, spojrzyj na mnie,

z Jezusem błogosław mnie:

Od wszelkiego złego,

od wszelkiego złudzenia,

od wszelkiego niebezpieczeństwa,

zachowaj mnie. Amen