ROZWAŻANIE

Grzech może przejawiać się w naszym myśleniu, które często prowadzi nas do grzechu. Jednym z warunków rozeznania czy popełniono grzech ciężki czy lekki, jest fakt, czy ten grzech zaplanowano. To znaczy, że jeżeli układamy sobie w głowie scenariusz złego czynu, to już grzeszymy. Na przykład, gdy bardzo masz ochotę na to, by ukraść coś ze sklepu i planujesz to, ale w ostateczności do niej nie dochodzi, gdyż sklep był dobrze pilnowany, to zgrzeszyłeś czy nie?

Zgrzeszyłeś. Gdy świadomie planujesz, że popełnisz zło, idziesz ze złem na współpracę. Nie możesz rozmawiać ze złym duchem, jak Ewa. Musisz od razu odrzucić od siebie złe myśli.

Niezrealizowany pomysł kradzieży nie jest jednak grzechem ciężkim, gdyż nie dochodzi w konsekwencji do popełnienia zła. Gdy jednak masz takie myśli, zatruwasz sobie serce. Przeklinanie w myślach, złe myślenie o innych to też formy grzechu. Nosząc w sercu zamiar popełnienia zła, czy myśli o tym, żeby zgrzeszyć, możesz doprowadzić do tego, że twoja otwartość na drugiego człowieka, relacja z Bogiem będą zatrute. Warto zatem obserwować swoje myśli.

 

ZAJRZYJ DO PISMA ŚWIĘTEGO

List do Hebrajczyków (Hbr 4,12-13)

Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia, które by było przed Nim niewidzialne, przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek.

 

POMÓDL SIĘ

Panie Jezu, Ty znasz moje pragnienia i myśli serca, daj mi siłę, bym okazał się mocny wobec pokus. Dopomóż mi, bym stawiał im czoła i od razu odrzucał złe myśli. Pragnę nie grzeszyć mową, by Ciebie nie ranić.

Maryjo, Ty, która wszystkie myśli zachowywałaś w swoim sercu, pomóż mi w rozpoznawaniu złych myśli, by nie prowadziły mnie do grzechu, który rani Twojego Syna. Wyrzekam się grzechu i wszystkiego, co prowadzi do zła, aby mnie grzech nie opanował. Amen

 

ZADANIE

Wieczorem postaraj się milczeć dłuższą chwilę, kierując swoje myśli do Jezusa i Maryi.