ROZWAŻANIE

Sumienie

Sumienie pomaga nam rozróżnić dobro od zła, dzięki czemu wiemy, że popełniliśmy grzech. Sumienie powinno być przez nas odpowiednio kształtowane, gdyż nikt nie rodzi się z odpowiednio uformowanym sumieniem. W kształtowaniu sumienia pomaga nam Maryja. Uczy, jak wpatrywać się w postawę Jezusa – zadawać sobie pytanie: co zrobiłby Jezus? Warto również naśladować postawy świętych, rozmawiać z rodzicami, opiekunami. Gdy poczujemy, że sumienie podpowiada nam, że zrobiliśmy źle, powinniśmy się zastanowić nad tym, co zrobiliśmy, jak mógł to odczuć drugi człowiek i nad skutkami czynu zarówno dla nas, jak i dla drugiego człowieka.

 

ZAJRZYJ DO PISMA ŚWIĘTEGO

Pierwszy List św. Piotra (1 P 3,14-17)

Ale jeżelibyście nawet coś wycierpieli dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie obawiajcie się zaś ich gróźb i nie dajcie się zaniepokoić! Pana zaś Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. A z łagodnością i bojaźnią [Bożą] zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczerczo zarzucają. Lepiej bowiem – jeżeli taka wola Boża – cierpieć dobrze czyniąc, aniżeli czyniąc źle.

 

POMÓDL SIĘ

Panie Jezu, daj mi siłę, bym potrafił powiedzieć „NIE”, jeżeli ktoś namawia mnie do grzechu. Pomóż mi, bym pokonywał pokusy, bym doskonalił się. Pragnę i postanawiam sobie:

  • czuwać, by odrzucić pokusę od razu jak się pojawi;
  • działać natychmiast, nie zwlekać, by odrzucić od siebie pokusę;
  • nie dyskutować ze złym, jak Ewa w raju;
  • walczyć modlitwą i Słowem Bożym;
  • schronić się pod płaszczem Maryi, która jest moją obroną przed złymi duchami.

Maryjo, Ty przez całe swoje życie nie skalałaś się grzechem, proszę, pomóż mi w pokonaniu pokus do grzechu. Wyrzekam się grzechu i wszystkiego, co prowadzi do zła, aby mnie grzech nie opanował. Amen

 

ZADANIE

Przeczytaj Dekalog i poproś Pana Jezusa o łaskę przestrzegania go dla wszystkich, a zwłaszcza dla tych, którzy go lekceważą.