ROZWAŻANIE

Czym jest pokusa?

Pokusa jest bardzo trudnym do opanowania przez nas pragnieniem jakiegoś złego czynu, myśli lub wypowiedzenia słowa, co w przypadku duchowej pokusy może skończyć się grzechem. W walce z pokusami pomaga nam modlitwa, sumienie i wolna wola.

 

ZAJRZYJ DO PISMA ŚWIĘTEGO

List św. Jakuba (Jk 1,13-15)

Kto doznaje pokusy, niech nie mówi, że Bóg go kusi. Bóg bowiem ani nie podlega pokusie ku złemu, ani też nikogo nie kusi. To własna pożądliwość wystawia każdego na pokusę i nęci. Następnie pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, a skoro grzech dojrzeje, przynosi śmierć.

 

POMÓDL SIĘ

Panie Jezu, daj mi siłę, bym potrafił powiedzieć „NIE”, jeżeli ktoś namawia mnie do grzechu. Pomóż mi, bym pokonywał pokusy, bym doskonalił się. Pragnę i postanawiam sobie:

  • czuwać, by odrzucić pokusę od razu jak się pojawi;
  • działać natychmiast, nie zwlekać, by odrzucić od siebie pokusę;
  • nie dyskutować ze złym, jak Ewa w raju;
  • walczyć modlitwą i Słowem Bożym;
  • schronić się pod płaszczem Maryi, która jest moją obroną przed złymi duchami.

Maryjo, Ty przez całe swoje życie nie skalałaś się grzechem, proszę, pomóż mi w pokonaniu pokus do grzechu. Wyrzekam się grzechu i wszystkiego, co prowadzi do zła, aby mnie grzech nie opanował. Amen

 

ZADANIE

Odmów Akt żalu, w intencji tych, którym jesteś winien przebaczenie.

Ach żałuję za me złości, jedynie dla Twej Miłości. Bądź miłościw mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.