ROZWAŻANIE

Czym jest grzech?

Grzech, to według św. Augustyna: „czyn, słowo lub pragnienie przeciwne prawu wiecznemu”.

Grzech jest odrzuceniem miłości Boga, który nas kocha, gdyż jesteśmy Jego dziećmi.

Grzech wynika z natury i wolnej woli człowieka. Każdy z nas jest narażony na popełnianie go.

Grzechy możemy podzielić na śmiertelne i powszednie.

Grzechy śmiertelne (ciężkie) to te popełnione w pełni dobrowolnie i świadomie, i w bardzo ważnych sprawach, które zrywają z naszej strony jedność z Bogiem, czyli stan łaski uświęcającej.

Grzechy powszednie (lekkie) to te, których nie uczyniliśmy w pełni wolni, albo pełni świadomi popełnianych czynów, czy też grzechy dotyczące materii lekkiej. Grzechy powszednie nie zrywają jedności z Bogiem, nie odbierają stanu łaski uświęcającej. Popełniwszy je, możemy przystępować do Komunii św.

 

ZAJRZYJ DO PISMA ŚWIĘTEGO

Księga Syracha (Syr 21,1-6)

Synu zgrzeszyłeś? Nie czyń tego więcej i za poprzednie swe [grzechy] proś o przebaczenie!
Uciekaj od grzechu jak od węża, jeśli się bowiem zbliżysz, ukąsi cię: jego zęby to zęby lwa, co porywają życie ludzkie.Każde przekroczenie Prawa jest jak miecz obosieczny, a na ranę przez nie zadaną nie malekarstwa.Gwałt i przemoc pustoszą bogate posiadłości, tak też mieszkanie wyniosłegobędzie zrujnowane.Prośba z ust ubogiego [dociera] do uszu Pana, a sąd Jego prędko przychodzi. Kto nienawidzi upomnienia, idzie śladem grzesznika, ale kto Pana się boi, z serca się nawróci.

 

POMÓDL SIĘ

Panie Jezu, przepraszam Cię za wszystkie moje grzechy, za które umarłeś na krzyżu. Przepraszam, że wielokrotnie ranię Twoje Serce. Nie chcę już więcej grzeszyć i zasmucać Cię moim postępowaniem.

Maryjo, Ty, która jesteś beż grzechu, dopomóż mi, bym potrafił uciekać od grzechu. Ty, której nie jest obcy los żadnego człowieka, wstawiaj się za mną u Boga.

Wyrzekam się grzechu i wszystkiego, co prowadzi do zła, aby mnie grzech nie opanował. Amen.

 

ZADANIE

Zastanów się, z czym sobie nie radzisz, do jakiego grzechu ciągle wracasz. Opowiedz Panu Bogu o tym, w czym czujesz się bezradny i poproś Go o pomoc.