Szanowni Rodzice,

w roku szkolnym 2021/2022 uczniowie naszej szkoły mają możliwość skorzystania z ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w Towarzystwie AVIVA.

  1. Każdy z rodziców może dokonać indywidualnego wyboru jednego, spośród sześciu wariantów ubezpieczenia.
  2. Ubezpieczenia można dokonać w formie elektronicznej.
  3. Preferowany sposób zawarcia umowy to wersja elektroniczna ubezpieczenia online. Zakres ubezpieczenia, warianty wyboru oraz jak zgłosić szkodę, otrzymaliście Państwo na szkolnym zebraniu.
  4. Ubezpieczenia w tradycyjnej formie tylko w wyjątkowych sytuacjach, można dokonać u wychowawcy klasy, pobierając z sekretariatu szkoły druk deklaracji.
  5. Dziecko ubezpieczyć można również indywidualnie, w innym towarzystwie ubezpieczeniowym. Ważne jednakże, aby w warunkach ubezpieczenia nie było wyłączeń dotyczących wydarzeń szkolnych. Udział w wielu wydarzeniach organizatorzy warunkują posiadaniem przez ucznia stosownego ubezpieczenia (np. projekty, zawody sportowe, konkursy, wydarzenia turystyczne).
  6. Towarzystwo ubezpieczeniowe AVIVA umożliwia, również ubezpieczenie rodzeństwa naszych uczniów.
  7. Link do formularza elektronicznego, który umożliwi dołączenie dziecka do ubezpieczenia: https://twojedziecko.aviva.pl/start/?token=9BE4A28092F79ACC072A3C93CEA71538B0DA8C982775EBD43B81BD606D640ED9