Szanowni Rodzice,

w roku szkolnym 2019/2020 uczniowie naszej szkoły mają możliwość skorzystania z ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w Towarzystwie AVIVA.

  1. Każdy z rodziców może dokonać indywidualnego wyboru jednego, spośród czterech wariantów ubezpieczenia.
  2. Ubezpieczenia można dokonać w formie elektronicznej lub tradycyjnej.
  3. Wersja ubezpieczenia online, wraz z ofertą, dostępna jest po kliknięciu na link. Ta forma dotyczy osób posiadających dostęp do przelewów internetowych.
  4. Ubezpieczenia w tradycyjnej formie można dokonać u wychowawcy klasy, pobierając z sekretariatu szkoły ofertę i druk deklaracji.
  5. Dziecko ubezpieczyć można również indywidualnie, w innym towarzystwie ubezpieczeniowym. Ważne jednakże, aby w warunkach ubezpieczenia nie było włączeń dotyczących wydarzeń szkolnych. Udział w wielu wydarzeniach organizatorzy warunkują posiadaniem przez ucznia stosownego ubezpieczenia (np. projekty, zawody sportowe, konkursy, wydarzenia turystyczne).
  6. Towarzystwo ubezpieczeniowe AVIVA umożliwia, również ubezpieczenie rodzeństwa naszych uczniów.

Kliknij, aby zobaczyć dostępne warianty ubezpieczenia.