Radosnego świętowania tajemnicy Zmartwychwstania Chrystusa,

Życzy wspólnota szkolna