22 września klasy pierwsze liceum wraz z dyrektorem i wychowawcą klasy, uczestniczyły w rajdzie integracyjnym. Marsz zaczęliśmy ze stacji kolejowej w Poraju. Po drodze odwiedziliśmy powstający klasztor ,,Małych Braci Baranka” w Choroniu. Zakonnicy pokazali nam powstającą kaplicę oraz część klasztorną, gdzie będą zamieszkiwać. Wspólnie pomodliliśmy się o błogosławieństwo i szczęśliwe zakończenie budowy. Bracia dziękowali naszej Wspólnocie szkolnej za okazywaną wielokrotnie pomoc przy powstającym klasztorze.

Szlak naszej wędrówki wiódł przez Rezerwat Sokole Góry i Górę Biakło. Nasz rajd zakończyliśmy ogniskiem, korzystając z gościnnego jak zawsze terenu Sióstr Honoratek w Olsztynie. Podczas rajdu panowała miła i serdeczna atmosfera, a uczniowie mieli okazję lepiej się poznać i zaprzyjaźnić.

tekst: Maria Kokot, Zuzanna Wróbel

 

Więcej fotografii w galerii…