Wspólnota Małych Braci Baranka z Choronia, buduje swój Mały Klasztor. Nasi uczniowie kolejny już raz byli, by tak jak potrafią wesprzeć w tym dziele Braci, wykonując różne prace porządkowe. Mali Bracia zaprosili także chłopców na Eucharystię, a później do wspólnego stołu.