Ksiądz Mariusz Frukacz, który z wykształcenia jest również dziennikarzem spotkał się z wybranymi uczniami Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie, aby opowiedzieć im o swoim drugim zawodzie. Wydarzenie to odbyło się 20.02.2020 r.

W spotkaniu wzięła udział młodzież, która jest zainteresowana dziennikarstwem, lub uczęszcza na kółko dziennikarskie w Katolickim Liceum. Ks. M. Frukacz swoje artykuły pisze min. dla tygodnika katolickiego Niedziela. Ma w tym już 22-letnie doświadczenie. Duchowny dawał rady jak być dobrym dziennikarzem, czego nie robić, opowiadał o swoich sposobach na zdobywanie informacji, o swoim doświadczeniu oraz odpowiadał na pytania stawiane przez młodzież.

„W dziennikarstwie potrzeba jest zasada trzech P – Pasja, Prawda, Pokora.” – mówił Ks. Mariusz.

Dziennikarz opowiadał z wielką pasją, widać było, że lubi to robić, a pisanie to jego hobby. Ks. Redaktor chce, aby młodzi ludzie odnaleźli w życiu pracę, którą pokochają. „Bardzo mnie cieszy, gdy młodzi ludzie piszą reportaże i interesują się dziennikarstwem.”-mówił Duchowny.

Katolickie Liceum Ogólnokształcącego, planuje kolejne spotkanie z Ks. Mariuszem Frukaczem.

relacja: Wiktoria Włodarska