Katarzyna Gabryel, uczennica I klasy LO zajęła pierwsze miejsce w etapie wojewódzkim  Ogólnopolskiego konkursu recytatorsko-krasomówczego “W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów”.

W tym samym konkursie, w kategorii gimnazjalnej, uczennica klasy III, Wiktoria Borowicz, uczennica klasy III gimnazjum zajęła II miejsce.

Obie uczennice zakwalifikowały się do etapu ogólnopolskiego, który odbędzie się w Lublinie.

Organizatorami konkursu są: Muzeum Martyrologii Pod Zegarem; IV LO im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie; Gimnazjum 17 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie; Gimnazjum nr 8 im. Grażyny Chrostowskiej w Zespole Szkół nr 10 w Lublinie.

Projekt ten objęła honorowym Patronatem Agata Kornhauser-Duda.