11 maja w naszej szkole uczniowie klasy pierwszej (profil biologiczno-chemiczny) uczestniczyli w kolejnych zajęciach w ramach laboratorium biologiczno-chemicznego. Tym razem uczniowie analizowali budowę tkanek roślinnych i zwierzęcych, oraz związek ich budowy z pełnioną funkcją.