W Miejskim Domu Kultury odbyła się gala wręczenia nagród prezydenta Częstochowy dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Nagroda jest wyróżnieniem indywidualnym dla tych, których zainteresowania wykraczają poza program szkolny i którzy mają znaczące osiągnięcia w nauce, pracy naukowej, artystycznej i kulturalnej, a w szczególności są laureatami konkursów interdyscyplinarnych, przedmiotowych i olimpiad co najmniej szczebla wojewódzkiego.

Nagrody wręczył prezydent Krzysztof Matyjaszczyk podczas uroczystej gali z udziałem rodziców i nauczycieli, która odbyła się 30 maja w Miejskim Domu Kultury.

Galę uświetniły występy artystyczne młodzieży częstochowskich szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych.

Wśród nagrodzonych znalazło się dwoje naszych uczniów: Adrianna Cyran oraz Tomasz Kinkel.

Serdecznie gratulujemy!