Uczennica klasy IIIb naszego gimnazjum Adrianna Cyran zajęła III miejsce w IV Interdyscyplinarnym Konkursie wiedzy o wodzie WODA = ŻYCIE zorganizowanym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie w ramach obchodów Światowego Dnia Wody 2017.

Ada wykazała się wiedzą o wodzie z zakresu chemii, geografii, biologii, fizyki oraz gospodarki wodno-ściekowej. Do konkursu przygotowywała się pod kierunkiem Pani Anny Radeckiej. Gratulujemy 🙂

Zdjęcie grupowe uczestników Konkursu. Autorem zdjęcia jest Bartosz Szyller (PWiK Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie).

Na zdjęciu znajdują się również przedstawiciele patronów honorowych Konkursu. Idąc od lewej są to:

  • Pan Mariusz Rachwalik – przedstawiciel Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
  • Pan Zbigniew Niesmaczny – Prezes Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie,
  • Pan Jarosław Marszałek – Z-ca Prezydenta Miasta Częstochowy

Zdjęcie zwycięzców Konkursu wraz z przedstawicielami patronów honorowych Konkursu. Pierwsza z prawej Adrianna Cyran uczennica klasy IIIb naszego Gimnazjum.