20 października 2016 roku odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski “Poetyckie krajobrazy” poświęcony poezji księdza Jana Twardowskiego pod honorowym patronatem Starosty Częstochowskiego oraz Redaktora Naczelnego Tygodnik Katolickiego “Niedziela”. Wśród uczestników nie zabrakło uczennicy naszego gimnazjum – Emilii Gałuszki, która podjęła się recytacji wiersza pt. “Wędrówka dusz. Kolorowe przejście”. Jej interpretacja ujęła zgromadzonych wrażliwością i dojrzałością.