W dniu 22 stycznia w Auli Solidarności odbyło się spotkanie z Leszkiem Żebrowskim – historykiem, publicystą i badaczem dziejów XX w. W spotkaniu tym uczestniczyli uczniowie naszego gimnazjum, a odbyło się ono dzięki Radzie Historycznej NSZZ Solidarność.

Pan Leszek wprowadził nas w tematykę Narodowych Sił Zbrojnych, jej programu i działalności w latach II Wojny Światowej [1942-1945]. Z wielką pasją obalał narosłe przez lata wokół tej formacji mity i kłamstwa. Odsłonił nam prawdę o rzeczywistej działalności tej patriotycznej organizacji i omawiał jej udział w Powstaniu Warszawskim w 44 r. oraz działalność w naszym regionie częstochowskim.

W spotkaniu towarzyszyła nam pani Justyna Zawadzka, za co serdecznie dziękujemy 🙂

Opracował: Tomasz Kinkel kl. IIa KG


 

Narodowe Siły Zbrojne (NSZ) – polska konspiracyjna organizacja wojskowa obozu narodowego działająca w latach 1942-1947, licząca w szczytowym okresie rozwoju około 75 tys. ludzi. Początkowo walczyła z Niemcami i zwalczała Gwardię Ludową, Armię Ludową i partyzantkę radziecką oraz bandy rabunkowe, a w okresie późniejszym brała udział w powstaniu antykomunistycznym walcząc przeciw Armii Czerwonej i siłom zbrojnym Polski Ludowej. (źródło: Wikipedia)