Uczniowski Klub Sportowy Katolik Częstochowa

przy Katolickim Liceum Ogólnokształcącym i Katolickim
oraz Gimnazjum SPSK im. Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie

Rekreacja - ``Rowerowe soboty``

Sport - Kolarstwo/Thriatlon

Osiągnięcia

Wspierają nas:

O Klubie

Uczniowski Klub Sportowy Katolik Częstochowa powstał w 2013 roku, jako kontynuacja amatorskiej grupy kolarskiej Katolik Częstochowa (w 2011 r. rozpoczęła działalność turystyczno – krajoznawczą, a od 2012 r. sportową). Funkcjonuje u boku Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i Katolickiego Gimnazjum SPSK im. Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Poza uczniami, nauczycielami i absolwentami tych szkół jego barwy reprezentują również nauczyciele i młodzież z innych częstochowskich placówek.

Cel Klubu

Celem klubu jest propagowanie i rozwijanie aktywności sportowej oraz turystycznej, powiązanej z dbałością o integralny rozwój młodzieży (w wymiarze fizycznym, psychicznym, duchowym, społecznym, kulturowym, moralnym i intelektualnym). Sport i turystyka jest dla nas celem, i jednocześnie narzędziem.

Obecnie w klubie dominują trzy główne obszary działań:
  • Sport

    (kolarstwo MTB, lekkoatletyka, triathlon)

  • Wielodniowe wyprawy rowerowe

  • Jednodniowe, turystyczno - krajoznawcze wycieczki rowerowe

    w ramach programu „Rowerowe soboty”

Projekt: Rowerowe soboty
Wspófinansowany przez Urząd Miasta Częstochowy
Siedziba Klubu mieści się w budynku Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i Katolickiego Gimnazjum SPSK w Częstochowie
(ul. Okólna 113, 42 – 218 Częstochowa, tel. 501490718, 34 3222405)