Podział na klasy
Klasa Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym1 Przedmioty realizowany w zakresie rozszerzonym do wyboru Zajęcia uzupełniające

i dodatkowe

Język obcy nowożytny2
Humanistyczna j. polski

historia

WOS

j. angielski podstawy historii sztuki

podstawy języka łacińskiego

warsztaty humanistyczne

j. angielski

oraz

j. niemiecki lub

j. francuski

Biologiczno – chemiczna biologia

chemia

fizyka

matematyka

j. angielski

laboratorium biologiczno – chemiczne

podstawy języka łacińskiego

j. angielski

oraz

j. niemiecki lub

j. francuski

Matematyczno – geograficzna matematyka

geografia

j. angielski przedsiębiorczość

warsztaty geograficzne

j. angielski

oraz

j. niemiecki lub

j. francuski

Matematyczno – fizyczna matematyka

fizyka

informatyka

j. angielski

laboratorium matematyczno – fizyczne j. angielski

oraz

j. niemiecki lub

j. francuski

 

1 Istnieje możliwość doboru nietypowego zestawienia przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym, jeżeli jest to uzasadnione kierunkiem przyszłych studiów. Zgody na proponowane rozwiązanie udziela dyrektor szkoły.

2 Język angielski nauczany jest w systemie lektoratowym,  w grupach o wymaganiach odpowiadających aktualnemu  poziomowi opanowania języka przez ucznia. Stąd we wszystkich klasach można podjąć naukę języka angielskiego realizowaną w zakresie rozszerzonym.

Opis klas

Klasa humanistyczna

Program klasy skierowany jest do osób o zainteresowaniach humanistycznych. Do przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym należą: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie oraz do wyboru język angielski. 

Młodzież z tej klasy uczestniczy również w cotygodniowych warsztatach humanistycznych, obejmujących, między innymi, zajęcia dziennikarskie, recytatorsko – teatralne, nabywanie umiejętności związanych z publicznymi wystąpieniami.

Dla uczniów klasy humanistycznej organizowane są także zajęcia uzupełniające, do wyboru: podstawy języka łacińskiego i podstawy historii sztuki.

Język angielski nauczany jest w systemie lektoratowym, polegającym na podziale młodzieży na międzyoddziałowe grupy, których poziom odpowiada stopniowi opanowania języka przez ucznia.

Drugim nauczanym językiem jest język niemiecki lub język  francuski. Liczba godzin drugiego języka obcego zwiększa się w przypadku ucznia planującego egzamin maturalny z tego przedmiotu.

Matematyka realizowana jest na poziomie podstawowym, ale ze zwiększoną liczbą godzin, co ułatwia przygotowanie do egzaminu maturalnego.

Młodzież może również brać udział w:

 • projekcie “Świat na chybił – trafił” (wyjazdy w różne części świata, powiązane z realizacją programu turystycznego i kulturowego – byliśmy już w wielu miejscach w Europie, a także w Stanach Zjednoczonych, Izraelu, Meksyku, Egipcie, Indiach, Chinach, Nepalu, Pakistanie, Iranie ….);
 • projekciePodróże sentymentalne” – wyjazdy na Kresy Wschodnie dawnej Rzeczpospolitej;
 • warsztatach w Ojcowskim Parku Narodowym;
 • międzynarodowej wymianie z młodzieżą z Niemiec z Alfred Delp Schule w Hargesheim;
 • zajęciach pozalekcyjnych: malarskich , recytatorsko – teatralnych, dziennikarskich, fotograficznych, muzycznych, astronomicznych;
 • zajęciach sportowych Uczniowskiego Klubu Sportowego Katolik (głównie lekkoatletyka i kolarstwo).

Klasa biologiczno-chemiczna

Program klasy skierowany jest do osób zainteresowanych naukami przyrodniczymi i ścisłymi. Do przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym należą: biologia i chemia oraz do ewentualnego wyboru:  fizyka, matematyka, język angielski.

Młodzież z tej klasy uczestniczy również w cotygodniowych zajęciach w laboratorium biologiczno – chemicznym i, w zależności od wyboru, zajęciach uzupełniających z podstaw języka  łacińskiego.

Język angielski nauczany jest w systemie lektoratowym, polegającym na podziale młodzieży na międzyoddziałowe grupy, których poziom odpowiada stopniowi opanowania języka przez ucznia.

Drugim nauczanym językiem jest język niemiecki lub język  francuski. Liczba godzin drugiego języka obcego zwiększa się w przypadku ucznia planującego egzamin maturalny z tego przedmiotu.

Jeżeli matematyka realizowana jest na poziomie podstawowym, to zwiększa się liczbę jej godzin, co ułatwia przygotowanie do egzaminu maturalnego.

Młodzież może również brać udział w:

 • projekcie “Świat na chybił – trafił” (wyjazdy w różne części świata, powiązane z realizacją programu turystycznego i kulturowego – byliśmy już w wielu miejscach w Europie, a także w Stanach Zjednoczonych, Izraelu, Meksyku, Egipcie, Indiach, Chinach, Nepalu, Pakistanie, Iranie ….);
 • projekciePodróże sentymentalne” – wyjazdy na Kresy Wschodnie dawnej Rzeczpospolitej;
 • warsztatach w Ojcowskim Parku Narodowym;
 • międzynarodowej wymianie z młodzieżą z Niemiec z Alfred Delp Schule w Hargesheim;
 • zajęciach pozalekcyjnych: malarskich , recytatorsko – teatralnych, dziennikarskich, fotograficznych, muzycznych, astronomicznych;
 • zajęciach sportowych Uczniowskiego Klubu Sportowego Katolik (głównie lekkoatletyka i kolarstwo).

Klasa matematyczno-geograficzna

Program klasy skierowany jest do osób zainteresowanych geografią, naukami  ścisłymi i ekonomią. Do przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym należą: geografia i matematyka oraz do wyboru przedsiębiorczość i język angielski.

Młodzież z tej klasy uczestniczy również w cotygodniowych zajęciach geografia w praktyce.

Język angielski nauczany jest w systemie lektoratowym, polegającym na podziale młodzieży na międzyoddziałowe grupy, których poziom odpowiada stopniowi opanowania języka przez ucznia.

Drugim nauczanym językiem jest język niemiecki lub język  francuski. Liczba godzin drugiego języka obcego zwiększa się w przypadku ucznia planującego egzamin maturalny z tego przedmiotu.

Młodzież może również brać udział w:

 • projekcie “Świat na chybił – trafił” (wyjazdy w różne części świata, powiązane z realizacją programu turystycznego i kulturowego – byliśmy już w wielu miejscach w Europie, a także w Stanach Zjednoczonych, Izraelu, Meksyku, Egipcie, Indiach, Chinach, Nepalu, Pakistanie, Iranie ….);
 • projekciePodróże sentymentalne” – wyjazdy na Kresy Wschodnie dawnej Rzeczpospolitej;
 • warsztatach w Ojcowskim Parku Narodowym;
 • międzynarodowej wymianie z młodzieżą z Niemiec z Alfred Delp Schule w Hargesheim;
 • zajęciach pozalekcyjnych: malarskich , recytatorsko – teatralnych, dziennikarskich, fotograficznych, muzycznych, astronomicznych;
 • zajęciach sportowych Uczniowskiego Klubu Sportowego Katolik (głównie lekkoatletyka i kolarstwo).

Klasa matematyczno-fizyczna

Program klasy skierowany jest do osób zainteresowanych naukami  ścisłymi . Do przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym należą: matematyka, fizyka oraz do wyboru informatyka i język angielski.

Młodzież z tej klasy uczestniczy również w cotygodniowych zajęciach laboratorium matematyczno – fizycznego.

Język angielski nauczany jest w systemie lektoratowym, polegającym na podziale młodzieży na międzyoddziałowe grupy, których poziom odpowiada stopniowi opanowania języka przez ucznia.

Drugim nauczanym językiem jest język niemiecki lub język  francuski. Liczba godzin drugiego języka obcego zwiększa się w przypadku ucznia planującego egzamin maturalny z tego przedmiotu.

Młodzież może również brać udział w:

 • projekcie “Świat na chybił – trafił” (wyjazdy w różne części świata, powiązane z realizacją programu turystycznego i kulturowego – byliśmy już w wielu miejscach w Europie, a także w Stanach Zjednoczonych, Izraelu, Meksyku, Egipcie, Indiach, Chinach, Nepalu, Pakistanie, Iranie ….);
 • projekciePodróże sentymentalne” – wyjazdy na Kresy Wschodnie dawnej Rzeczpospolitej;
 • warsztatach w Ojcowskim Parku Narodowym;
 • międzynarodowej wymianie z młodzieżą z Niemiec z Alfred Delp Schule w Hargesheim;
 • zajęciach pozalekcyjnych: malarskich , recytatorsko – teatralnych, dziennikarskich, fotograficznych, muzycznych, astronomicznych;
 • zajęciach sportowych Uczniowskiego Klubu Sportowego Katolik (głównie lekkoatletyka i kolarstwo).