Wychowawcy klas w gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019

  • III a – p. Joanna Kępa

  • III b – p. Lucyna Magiera

  • III c – p. Dagmara Karoń

Przydział nauczycieli przedmiotów do klas KG 2018/2019

KG klasa III A

PRZEDMIOT NAUCZYCIEL
Wychowawca Joanna Kępa
Religia ks. Tomasz Psota
Język polski Justyna Niska
Język angielski Joanna Kępa/ Aleksandra Nowicka/ Lucyna Magiera
Język niemiecki Barbara Nalewajka
Historia Justyna Zawadzka
Wiedza o społeczeństwie Justyna Zawadzka
Geografia Andrzej Murawski
Biologia Renata Stencel
Chemia Anna Radecka
Fizyka Krzysztof Ułamek
Matematyka Anna Nita
Wychowanie fizyczne Marek Ciuk, Marcin Nikonowicz
Wychowanie do życia w rodzinie Robert Jaczyński

KG klasa III B

PRZEDMIOT NAUCZYCIEL
Wychowawca Lucyna Magiera
Religia ks. Tomasz Psota
Język polski Justyna Niska
Język angielski Joanna Kępa/Lucyna Magiera/ Aleksandra Nowicka
Język niemiecki Barbara – Borzuchowska – Stępień
Historia Justyna Zawadzka
Wiedza o społeczeństwie Justyna Zawadzka
Geografia Andrzej Murawski
Biologia Renata Stencel
Chemia Anna Radecka
Fizyka Krzysztof Ułamek
Matematyka Ewa Szczepanik
Wychowanie fizyczne M. Ciuk, M. Nikonowicz
Wychowanie do życia w rodzinie Robert Jaczyński

KG klasa III C

PRZEDMIOT NAUCZYCIEL
Wychowawca Dagmara Karoń
Religia ks. Tomasz Psota
Język polski Dagmara Karoń
Język angielski Joanna Kępa/ Lucyna Magiera/ Aleksandra Nowicka
Język niemiecki Barbara Borzuchowska-Stępień
Historia Justyna Zawadzka
Wiedza o społeczeństwie Justyna Zawadzka
Geografia Andrzej Murawski
Biologia Renata Stencel
Chemia Anna Radecka
Fizyka Krzysztof Ułamek
Matematyka Anna Nita
Wychowanie fizyczne M. Ciuk, M. Nikonowicz
Wychowanie do życia w rodzinie Robert Jaczyński