Drodzy Gimnazjaliści,

Szanowni Państwo.

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/19 rozpoczyna się 18 maja 2018 roku. Informacje dotyczące klas pierwszych, organizowanych w naszym liceum znajdziecie pod adresem slaskie.edu.com.pl/kandydat.

Pod tym samym adresem możecie składać wnioski o przyjęcie do szkoły. Poniżej przedstawiamy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019.

Harmonogram rekrutacji

od 18 maja do 18 czerwca 2018

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej.

od 22 do 26 czerwca 2018

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły:

  • o świadectwo ukończenia gimnazjum (kopia),
  • oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopia).

6 lipca 2018

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

od 6 do 12 lipca 2018

Potwierdzenie przez rodzica (prawnego opiekuna) kandydata woli uczęszczania przez ucznia do wybranej szkoły – przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

13 lipca 2018

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Informujemy również, że osobom zainteresowanym naszym liceum udzielamy technicznej pomocy w elektronicznej formie naboru.

Zapraszamy