Wymagane dokumenty:

 1. Wymagane dokumenty:
  • wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły (wydruk z systemu naboru elektronicznego lub pobrany w sekretariacie szkoły – w przypadku naboru tradycyjnego),
  • świadectwo ukończenia gimnazjum,
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  • karta zdrowia ucznia (pobrana z poprzedniej szkoły),
  • trzy zdjęcia legitymacyjne,
  • opinia księdza proboszcza lub katechety o kandydacie,
  • porozumienie o nauce (podpisane w naszej szkole po zakończonym naborze).
 2. Terminy składania poszczególnych dokumentów podano w zakładce „Przebieg i kryteria rekrutacji”.
 3. Wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły należy złożyć w papierowej teczce, wypełnionej według podanego wzoru.

 

 

 pobierz wzór opisu teczki na dokumenty rekrutacyjne