Rajd integracyjny klas pierwszych KLO Poraj – Olsztyn