Na Jasnej Górze odbyło się czuwanie, któremu, jak co roku, przewodniczyli uczniowie klas pierwszych KLO.