ZAJRZYJ DO PISMA ŚWIĘTEGO

 

Ewangelia według św. Mateusza (Mt 25,31-46)

Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: “Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata!

Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”.

Wówczas zapytają sprawiedliwi: “Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?” A Król im odpowie: “Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”.

Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: “Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!
Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;
byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie.”

Wówczas zapytają i ci: “Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?” Wtedy odpowie im: “Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili”. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego».

 

ROZWAŻANIE

Przykłady, przytoczone przez Jezusa, były czynnościami, które ludzie wówczas mieli możliwość wykonywać. Trudno nam obecnie wyobrazić sobie codzienne przyodziewanie nagich albo odwiedzanie uwięzionych.

Jednak prawda, którą przekazał nam Syn Boży, pozostaje żywa:

Gdy przygotujesz kolację dla rodziców wracających z pracy – nakarmiłeś Jezusa;

Gdy zaoferowałeś w szkole głodnemu koledze, że podzielisz się z nim drugim śniadaniem – nakarmiłeś Jezusa;

Gdy wysłuchałeś przyjaciela i służyłeś mu dobrą radą – pomogłeś Jezusowi;

Gdy zadzwoniłeś, wysłałeś albo odwiedziłeś kolegę z lekcjami – wsparłeś Jezusa.

 

 

POMÓDL SIĘ

Panie Jezu, pragnę miłować moich bliźnich, bo w każdym z nich Ty jesteś. Pragnę strzec się wykonywania uczynków na pokaz, lecz nieść pomoc wszystkim, którzy tego potrzebują.

Maryjo, Ty która pomagałaś Elżbiecie i nie oczekiwałaś niczego w zamian, lecz uwielbiałaś Boga, dopomóż mi, bym nie szukał uznania, lecz w pokorze dążył do świętości, do Nieba. Amen.

 

 

ZADANIE

Dostrzeż Jezusa w drugim człowieku. Zastanów się, jakie dobre cechy dostrzegasz u swoich rodziców, opiekunów, rodzeństwa i innych osób z twojego najbliższego otoczenia. Podziękuj za każdego z nich Panu Bogu.