ZAJRZYJ DO PISMA ŚWIĘTEGO

 

Ewangelia według św. Jana (J 15,13-17)

„Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali”.

 

 ROZWAŻANIE

 Jezus nazwał nas swoimi przyjaciółmi – wybrał nas i umiłował. Największym przejawem miłości jest, gdy ktoś życie oddaje za swoich przyjaciół. Jezus właśnie tak zrobił. Cierpiał i umarł na krzyżu za nasze grzechy.

Jak ja mogę okazywać swoją miłość innym? Oddawać za kogoś życie oznacza poświęcać swój czas, wysłuchać i służyć innym radą, konkretną pomocą. Działać bezinteresownie, z własnej woli.

Jezus chce być przy Tobie. Nie myśl o Bogu jako o policjancie, pilnującym jak postępujesz, czy kimś obcym. Bóg jest Miłością. On nas wybrał nie jako sługi, ale jako przyjaciół. Jeżeli nauczymy się przyjaźnić z Jezusem, spędzać z Nim czas, prowadzić z Nim rozmowę wewnętrzną (zwracając się do Niego w swoim sercu), wtedy będziemy prostą drogą iść do Nieba.

 

POMÓDL SIĘ

Panie Jezu, Ty nazwałeś mnie swoim przyjacielem. Pragnę Cię naśladować. Pragnę dzielić się z Tobą każdym momentem mojego życia. Pragnę znosić cierpienia i smutki z Tobą. Pragnę być pokorny – we wszystkim dostrzegać Twoje zasługi. Pragnę okazywać Ci miłość poprzez czyny miłości wobec drugiego człowieka. Przyjdź do mojego serca i zamieszkaj tam.

Ty jesteś dla mnie najważniejszy.

Maryjo, pomóż mi być dobrymi prawdziwym przyjacielem Jezusa. Amen.

 

ZADANIE

Posłuchaj piosenki „Przyjaciela mam, co pociesza mnie”. Znajdziesz ją w Internecie (na przykład tutaj). Wsłuchaj się uważnie w tekst i zastanów się nad nim.