ROZWAŻANIE

 

Bądź radosnym chrześcijaninem!

Św. Filip Nereusz mawiał: „Radosny duch łatwiej niż melancholijny osiąga chrześcijańską doskonałość, a smutek jest największym sprzymierzeńcem szatana, bo tą drogą, która wiedzie naprawdę do Nieba, jest radość. Diabeł ucieka przed prawdziwą radością”.

Święty Nereusz mówił też: „Radość umacnia Serca i pomaga wytrwać w dobru. jest drogą do doskonałości – najkrótszą i najpewniejszą. lm więcej w nas radości, tym bliżej nam do świętości”.

Prawdziwa radość jest jedną z najpiękniejszych emocji. W szczególny sposób można ją dostrzec w spotkaniu Maryi z Elżbietą. Tam Maryja w prosty sposób wyraziła swoją radość. Wypowiedziany przez Nią hymn „Magnificat”, nazywany jest okrzykiem prawdziwej radości. Ta radość Maryi przemieniła się w to, do czego powinna zmierzać ludzka radość – w wielkie uwielbienie Boga, dawcy wszelkiej naszej radości:

 

ZAJRZYJ DO PISMA ŚWIĘTEGO

 

Ewangelia wg św. Łukasza (Łk 1,46-55)

«Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej.
Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia,
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
Święte jest Jego imię –
a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia dla tych, co się Go boją.
On przejawia moc ramienia swego,
rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych.
Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia.
Ujął się za sługą swoim, Izraelem,
pomny na miłosierdzie swoje
jak przyobiecał naszym ojcom –
na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki».

 

POMÓDL SIĘ

Panie Jezu, daj mi pokój serca, bym potrafił się prawdziwie radować. Daj mi łaskę pokory, bym był otwarty na innych ludzi. Przebacz mi moją pychę, która każe mi się wynosić nad innych, która każe mi z wszystkimi rywalizować. Tylko Ty jesteś moją siłą, mocą i wzorem pokory.

Jezu, cichy i pokorny, naucz mnie pokory.

Maryjo, Ty która jesteś dla nas wzorem pokory, spraw, bym za Twoim przykładem potrafił wzrastać w pokorze i miłości do Boga. Pokorna służebnico Pana, bądź zawsze przy mnie, abym stawał się pokornym sługą na wzór Jezusa – mego Mistrza i Pana. Amen.

 

ZADANIE

Pomódl się za w intencji świętości Twojej parafii – o świętych wiernych i świętych kapłanów.