ZAJRZYJ DO PISMA ŚWIĘTEGO

 

Księga Kapłańska (Kpł 19, 2)

Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!

 

Ewangelia wg św. Mateusza (Mt 5,48)

Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz Niebieski.

 

ROZWAŻANIE

 

W Katechizmie Kościoła Katolickiego znajdujemy takie zapisy:

„Świeccy uczestniczą w kapłaństwie Chrystusa; coraz bardziej z Nim zjednoczeni, pomnażają łaskę chrztu i bierzmowania we wszystkich wymiarach życia osobistego, rodzinnego, społecznego i kościelnego. Urzeczywistniają w ten sposób powołanie do świętości, do której są wezwani wszyscy ochrzczeni.

Dzięki swej misji prorockiej świeccy są także powołani do tego, aby wśród wszystkich, to znaczy pośród całej wspólnoty ludzkiej, być świadkami Chrystusa.

Dzięki swej misji królewskiej świeccy mają moc zwyciężania w sobie i w świecie panowania grzechu przez wyrzeczenie się siebie oraz przez świętość życia. Nieustanne dążenie do świętości jest więc obowiązkiem każdego chrześcijanina. Szatan będzie się starał cię od tego odwieść na wszystkie sposoby”.

 

Szatan będzie ci mówił:

„Zobacz, obraziłeś dzisiaj panią wychowawczynię. Nie nadajesz się na świętego. Od tego są inni. Zobacz jak ten kolega się często modli. On zostanie świętym, a nie Ty. Porzuć ten pomysł i żyj jak wcześniej, żyj bez ograniczeń. Żyj w wolności. Nikt ci nie może nic narzucać. Po co ci zasady, które cię tylko ograniczają. Grzech to przyjemność, a nie zniewolenie. Dlaczego masz sobie odmawiać? Nie bądź głupi. Bóg cię tak naprawdę nie kocha – jesteś jednym z miliardów ludzi, czy myślisz, że naprawdę liczysz się dla Niego? On nawet cię nie słucha. Nie bądź dzieckiem, nie wierz w bajki o Bogu. Itp. itd.”.

 

Święty Jan Bosko miał wizję piekła i zapisał:

„Ci, którzy wpadali w otchłań, wiedzieli, dokąd idą, nie zważając na przestrogi i nie walczyli z grzechem, a lekceważąc Boże Miłosierdzie, prowokowali Bożą sprawiedliwość. W szale nieszczęścia przypominają sobie, że tak łatwo mogli się zbawić, a teraz są potępieni na wieki”.

 

 

POMÓDL SIĘ

Panie Jezu, ja chcę do Nieba! Pragnę być święty, realizując powołanie każdego chrześcijanina. Pragnę pokonywać zło w sobie. Pragnę rozpocząć moją ofensywę przeciwko swoim wadom i pokusom. Pragnę słuchać tylko Ciebie. Pragnę się nie poddawać i walczyć, nie słuchać złego ducha, a modlić się, by słyszeć Twój głos.

Maryjo, pragnę za Twoim przykładem dążyć do Świętości. Dopomóż mi, bym dotarł do Nieba, gdzie mnie oczekujesz z utęsknieniem i z taką troską chcesz tam doprowadzić.

Wyrzekam się grzechu i wszystkiego, co prowadzi do zła, aby mnie grzech nie opanował. Amen.

 

ZADANIE

Wykonaj jakieś bezinteresowne, niewidoczne dla innych dobro (konkretny czyn).