ZAJRZYJ DO PISMA ŚWIĘTEGO

Ewangelia wg św. Mateusza (Mt 6,5-8)

Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie.

 

ROZWAŻANIE

Modlić się to z miłością rozmawiać z Bogiem. Dzięki modlitwie zbliżamy się do Boga, który nas kocha i czeka na nas — swoje dzieci — z tęsknotą. Możesz modlić się: kiedy chcesz, gdzie chcesz i jak chcesz — aby wyrazić wiarę w Bożą Miłość, nadzieję w to, że Cię wysłucha (On zawsze to robi) oraz miłość do Niego!

Modlitwa jest nam potrzebna do walki ze złem. Daje ona siłę i moc, by przeciwstawiać się złemu duchowi. Znamy wiele form modlitw. Niektóre zapisane są na kartach Pisma Świętego, niektóre zostały opracowane przez świętych, niektóre przez ludzi wierzących w moc modlitwy, a niektóre są naszymi własnymi.

Wyróżniamy cztery podstawowe rodzaje modlitwy:

  • modlitwa uwielbienia (uwielbiamy, chwalimy, wysławiamy i błogosławimy Boga);
  • modlitwa dziękczynienia (dziękujemy Bogu za otrzymane dary);
  • modlitwa przebłagania (przepraszamy Boga za popełnione grzechy, zaniedbania);
  • modlitwa prośby (ufna, pokorna modlitwa do Boga, z prośbą o pomoc).

 

 

POMÓDL SIĘ

Panie,

pozwól mi być dobrym przyjacielem;

pozwól mi ofiarować ufność temu, kto cierpi i żali się,

temu, kto z dala od Ciebie szuka oświecenia,

temu, kto nie wie, jak zacząć,

temu, kto chce się zwierzyć i nie ma do tego sił.

Panie, pomóż mi,

abym nie minął nikogo z obojętną twarzą,

z zamkniętym sercem, pospiesznym krokiem.

 

Panie, daj, bym natychmiast dostrzegł,

kto stoi u mego boku,

kto smuci się bezradny,

kto cierpi i to ukrywa,

kto jest samotny.

Panie, podaruj mi delikatność, która otwiera serca;

uwolnij mnie od egoizmu, abym Ci służył,

abym Cię miłował,

abym Cię słuchał, w każdym człowieku,

którego pozwolisz mi spotkać. Amen.

 

ZADANIE

Ułóż własną modlitwę, w której:

  • Pomodlisz się za papieża, kapłanów i cały Kościół;
  • Zawierzysz Bogu losy naszej Ojczyzny;
  • Pomodlisz się za potrzebujących, głodnych, bezdomnych;
  • Pomodlisz się za siebie i swoje otoczenie.