ROZWAŻANIE

Tomasz à Kempis pisze:

„Dwie rzeczy zwłaszcza przyczyniają się do prawdziwej poprawy: odciąć się zdecydowanie od złych skłonności natury i gorliwiej dbać o dobro w tym, w czym kto jest słabszy. Staraj się także wystrzegać tego i przezwyciężać w sobie to, co razi cię u innych.

Niech wszystko pobudza cię do doskonalenia; gdy widzisz jakieś dobre przykłady albo słyszysz o nich, staraj się je z zapałem naśladować. Gdybyś zaś zobaczył coś złego, uważaj, abyś tego samego nie robił, a jeśli już zrobiłeś, staraj się szybko poprawić. Jak widzisz innych, tak i ciebie widzą. Jak miło i przyjemnie patrzeć na gorliwych i pobożnych braci, pogodnych i posłusznych! Jak smutno i ciężko patrzeć na snujących się bezładnie, zapominających, do czego zostali powołani. Straszne to – zaniedbywać cel swego powołania, a zajmować się tym, co do nas nie należy!”

 

ZAJRZYJ DO PISMA ŚWIĘTEGO

Ewangelia wg św. Łukasza (Mt 18,8-9a)

Jeśli twoja ręka lub noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie! Lepiej jest dla ciebie wejść do życia ułomnym lub chromym, niż z dwiema rękami lub dwiema nogami być wrzuconym w ogień wieczny. I jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie!

 

POMÓDL SIĘ

Panie Jezu, pragnę dążyć do poprawy swojego zachowania. Pragnę doskonalić się, by stawać się coraz lepszym chrześcijaninem. Pragnę brać przykład z postaw świętych, a także z dobrych zachowań, z którymi się spotykam w życiu codziennym.

Maryjo, dopomóż mi w codziennym nawracaniu się i dążeniu do doskonałości. Królowo nieba i ziemi, wstawaj się za mną u Boga. Wyrzekam się całego zła, jakie jest we mnie, nie chcę mieć z nim nic wspólnego. Amen

 

ZADANIE

Przyjmij Komunię św. w intencji dzieci i młodzieży z twojej parafii, które obrażają Boga (np. nie uczestnicząc w niedzielnej Mszy św.) i nie przychodzą się z Nim pojednać.