W dniu 12.04.2018 r. w Olsztynie, odbył się finał Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie, której organizatorem jest Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. W całym kraju w olimpiadzie wzięło udział ponad trzy tysiące uczniów, z których do finału zostało rekomendowanych 16 dwuosobowych zespołów, reprezentujących poszczególne województwa. Komitet Główny, na podstawie osiągniętych przez uczniów wyników, wyłonił jedenaście zespołów zakwalifikowanych do ścisłego finału.

Eliminacje okręgowe w województwie śląskim wygrali nasi uczniowie Tomasz Kinkel i Piotr Pundyk. Podczas trójstopniowych zawodów musieli wykazać się wiedzą prawniczą z zakresu znajomości Konstytucji RP, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, prawa kanonicznego, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodzinny i pieczy zastępczej.

Finał w Olsztynie miał charakter dwuetapowy. W pierwszej części finaliści rozwiązali test, którego wynik otworzył im drogę do drugiej części finału, w której uczestniczyło tylko pięć zespołów. Ostatnia część miała charakter debaty publicznej na temat polityki prorodzinnej. Owocem zmagań naszych uczniów jest II miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Rodzinie. Serdecznie gratulujemy naszym uczniom oraz wszystkim finalistom biorącym udział w Olimpiadzie.

Gratulujemy!!!